Η έννοια της πολυμορφικότητας στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
πολυμορφικό διδακτικό υλικό εξΑΕ εκπαιδευτές εκπαιδευόμενοι ΕΚΠ 65 αποτελεσματικότητα διασφάλιση ποιότητας αξιολόγηση ΕΑΠ πολυμορφικότητα εκπαιδευτικό πακέτο ενεργητική αλληλεπίδραση
Ξανθή Χουλιάρα
Αντώνης Λιοναράκης
Αδαμαντία Σπανακά
Περίληψη

Σε ένα εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η διαδικασία της μάθησης και διδασκαλίας αποτελεί για το εκπαιδευόμενο μια «μοναχική» πορεία, καθώς ο παράγοντας «απόσταση» προκαλεί αντικειμενικά μια σειρά από δυσκολίες. Για αυτό το λόγο, επιβάλλεται ο σχεδιασμός ενός ποιοτικού διδακτικού υλικού που θέτει σε χρήση ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία ενεργητικής αλληλεπιδραστικής μάθησης, επιτρέποντας στο φοιτητή να μάθει αυτενεργώντας. Στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό έχει καθοριστική σημασία τόσο στην εκπαιδευτική διεργασία όσο και στην ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή. Αποτελεί τον κύριο φορέα της γνώσης και αναπληρώνει την απουσία του διδάσκοντα. Η κύρια μορφή του εκπαιδευτικού υλικού είναι το έντυπο υλικό. Όμως, τα τελευταία χρόνια αυτό συμπληρώνεται από μια μεγάλη ποικιλία οπτικοακουστικού και λογισμικού υλικού, το συμπληρωματικό υλικό.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι απόψεις των ΣΕΠ και του ΔΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» και μιας Υποψήφιας Διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το πολυμορφικό ΕξΑΕ εκπαιδευτικό υλικό.

Σκοπός ήταν να διερευνήσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός νέου πολυμορφικού ΕξΑΕ εκπαιδευτικού υλικού στην ΘΕ Αεξαε του ΕΑΠ. Στη μελέτη συμμετείχαν ο ΔΕΠ, πέντε ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας  για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και μία υποψήφια διδάκτωρ του ΕΑΠ, ως συμμέτοχοι σε ατομικές συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας  δείχνουν την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και δημιουργία πολυμορφικού ΕξΑΕ διδακτικού υλικού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ξανθή Χουλιάρα

 

 

Αδαμαντία Σπανακά