Πληροφορίες για Συγγραφείς

Διαδικασία υποβολής

Α. Εγγραφή στο συνέδριο

Για την υποβολή άρθρου, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο συνέδριο.

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι/-ες χρήστες/-ριες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφείτε». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα
  4. Χώρα
  5. Email
  6. Όνομα Χρήστη
  7. Κωδικός Πρόσβασης

Πριν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να αποδεχτείτε υποχρεωτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα σας σταλεί σύνδεσμος επιβεβαίωσης στο email που έχετε δηλώσει. Ακολουθείστε τον σύνδεσμο, προκειμένου να επικυρωθεί η εγγραφή σας.

Στη συνέχεια, θα ανοίξει η σελίδα του συνεδρίου εκ νέου με το μήνυμα ότι “μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε επιλέξει”.

Στην ίδια σελίδα, επιλέγετε το πεδίο “Αρχική” και έπειτα, στο πεδίο “Σύνδεση” επάνω δεξιά, εισάγετε τα στοιχεία σας και πλέον αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Β. Υποβολή νέου άρθρου

Στην αρχική σελίδα του Συνεδρίου, επιλέγετε το πεδίο “Υποβολή εργασίας” κάτω δεξιά.

Θα εμφανιστεί νέα σελίδα με τη Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής, τις Οδηγίες για Συγγραφείς, καθώς και τα Κριτήρια που εφαρμόζουν οι κριτές κατά την κρίση των άρθρων. Θα πρέπει να ακολουθήσετε με ακρίβεια όλες τις οδηγίες και να λάβετε υπόψη τα κριτήρια, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης.

Επιλέγετε το πεδίο “Ξεκινήστε μια νέα υποβολή”. Στη σελίδα νέας υποβολής, επιλέγετε τη γλώσσα υποβολής του άρθρου σας και αποδέχεστε όλες τις “Απαιτήσεις Υποβολής” που ζητούνται και ενδεχόμενο επικοινωνίας, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και τη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων. Έπειτα, επιλέγετε το πεδίο “Αποθήκευση και συνέχεια”.

Στην επόμενη σελίδα, μεταφορτώνετε το άρθρο σας, επιλέγοντας το πεδίο “Μεταφόρτωση αρχείου”. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, επιλέγετε το πεδίο “Κείμενο άρθρου”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε το αρχείο σας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία “Επεξεργασία” ή “Αφαίρεση”. Έπειτα, επιλέγετε και πάλι το πεδίο “Αποθήκευση και συνέχεια”.

Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να εισάγετε τα μεταδεδομένα που ζητούνται. Τα πεδία του τίτλου και της περίληψης είναι σημειωμένα με αστερίσκο και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική. Ο τίτλος εισάγεται και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Εισάγετε όσα περισσότερα μεταδεδομένα μπορείτε για την αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο. Επιλέγετε “Αποθήκευση και συνέχεια”, για να προχωρήσετε.

Στη σελίδα “Επιβεβαίωση”, επιλέγετε το πεδίο “Ολοκλήρωση Υποβολής”. Σε αναδυόμενο παράθυρο, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την υποβολή σας και θα πρέπει να πατήσετε “Εντάξει”, προκειμένου το άρθρο σας να αποσταλεί για κρίση.

Η υποβολή σας έχει ολοκληρωθεί. Στο δηλωμένο email θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης και τον σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της διαδικασίας.

Γ. Επανυποβολή άρθρου με διορθώσεις μετά την κρίση

Αφού ολοκληρωθεί η κρίση και σας ζητηθούν διορθώσεις:

Θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email με το αποτέλεσμα της κρίσης. Προκειμένου να το δείτε, μεταβείτε στο κεντρικό μενού της σελίδας του Συνεδρίου και επιλέξτε «Υποβολές» ή πατήστε στην ειδοποίηση που θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας επάνω δεξιά.

Θα εμφανιστεί η λίστα με τις υποβολές (“Αναθέσεις”) σας. Επιλέξτε το πεδίο “Προβολή”. Θα ανοίξει η καρτέλα “Αξιολόγηση”, όπου θα βρείτε το αρχείο με τα σχόλια των κριτών.

Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις, σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών.

Στην καρτέλα «Αξιολόγηση» επιλέξτε «Μεταφόρτωση Αρχείου» από το πεδίο «Αναθεωρήσεις». Στο πεδίο “Στοιχεία του άρθρου”, επιλέξτε “Κείμενο άρθρου”. Ανεβάστε το αναθεωρημένο (διορθωμένο) κείμενο. Έπειτα, επιλέξτε «Συνέχεια» και «Ολοκλήρωση». Η επανυποβολή έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα λάβετε ξανά email επιβεβαίωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το διορθωμένο κείμενο πρέπει να υποβληθεί με τον παραπάνω τρόπο και όχι με νέα υποβολή. Επίσης για να κάνετε την τελική υποβολή του άρθρου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό κωδικό του άρθρου που του αποδόθηκε αυτόματα στην πλατφόρμα κατά την αρχική υποβολή.

Σε περίπτωση αποδοχής του άρθρου για δημοσίευση είτε εξ αρχής είτε μετά τις διορθώσεις, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης, θα λάβετε αυτομάτως σχετικό email.