Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Στρατηγικές και πολιτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Διεθνείς εμπειρίες και εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • Διδακτική γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση

 • Εμπειρίες και Πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

 • Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Ψηφιακά Μέσα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Ασφάλεια, Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο

 • Τεχνολογίες αιχμής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Ποιότητα και αξιολόγηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κρίση εργασιών

Οι εργασίες δημοσιεύονται έπειτα από ανώνυμη κρίση δύο τουλάχιστον κριτών, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Οι κριτές έχουν στη διάθεσή τους αναλυτικά κριτήρια για τις κρίσεις. Αν θεωρήσει σκόπιμο, η Επιστημονική Επιτροπή δίνει συμβουλευτικά στους κριτές επιπλέον κριτήρια.

Την ευθύνη του περιεχομένου κάθε εργασίας έχει ο συντάκτης του. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την ευθύνη της δημοσιοποίησης και μόνο. Στο τελευταίο τεύχος κάθε έτους δημοσιοποιούνται τα ονόματα όλων των κριτών των τευχών του έτους.

Η σειρά δημοσίευσης των εργασιών καθορίζεται από το χρόνο, κατά τον οποίο παραδίδονται στην Επιστημονική Επιτροπή. Οι δημοσιευμένες εργασίες υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του περιεχομένου. Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα είναι απαραιτήτως επώνυμα.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Τα πρακτικά του Συνεδρίου ICODL παρέχονται με άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Panagiotes S. Anastasiades, University of Crete (Greece)

Panajiotis Antoniou, University of Thrace (Greece)

Αnna Apostolidou, University of the Ionian (Greece)

Giorgos Filippousis, University of Crete (Greece)

Giannis Giosos, University of Athens (Greece)

Antonia-Maria Hartofylaka, Hellenic Open University (Greece), Ηellenic Network of Open and Distance Education (Greece)

Michail Kalogiannakis, University of Crete (Greece)

Maria Koutsouba, University of Athens (Greece)

Gerasimos Koustourakis, University of Patras (Greece)

Evangelia (Gelly) Manousou, Hellenic Open University (Greece)

Ilias Mavroidis, Hellenic Open University (Greece)

Charalambos Mouzakis, Hellenic Open University (Greece)

Jenny Pagge, University of Ioannina (Greece)

Chris Panagiotakopoulos, University of Patras (Greece)

Spyros Papadakis, Hellenic Open University (Greece)

Sofia Papadimitriou, Educational RadioTelevision, Hellenic Open University (Greece)

Spyros Siakas, University of West Attica, (Greece)

Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, Hellenic Open University, (Greece)

Nicos Sifakis, University of Athens, (Greece)

Alivisos Sofos, University of Aegean (Greece)

Stefanos Armakolas, University of Patras (Greece)

Αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Μια επιστημονική επιτροπή συνεδρίου αποτελείται από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή πεδίο ερευνών. Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει να αξιολογήσει τα υποβληθέντα άρθρα στο συνέδριο, και να επιλέξει τα καλύτερα για αποδοχή και παρουσίαση.

Η επιστημονική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων επιστημονικής ποιότητας και αξιοπιστίας του συνεδρίου, καθώς και για την εξασφάλιση της ποιότητας των θεμάτων που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Επίσης, η επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει καλεσμένους ομιλητές και να συντάξει το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Η επιστημονική επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για την αξιολόγηση των παρουσιάσεων και των διαλέξεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, και για την απόφαση για την κατανομή των βραβεύσεων, εάν υπάρχουν. Τέλος, η επιτροπή συνήθως συντάσσει έναν ή περισσότερους τόμους πρακτικών του συνεδρίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εργασίες που παρουσιάστηκαν και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν.

Για να επιλεγεί στην επιστημονική επιτροπή ενός συνεδρίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει πλούσια επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο του συνεδρίου. Οι επιτροπές συνήθως αποτελούνται από αναγνωρισμένους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα στο αντίστοιχο πεδίο ερευνών, και έχουν συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στο παρελθόν.

Η συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή ενός συνεδρίου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους επιστήμονες να συμβάλουν στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στο συγκεκριμένο πεδίο του συνεδρίου και να συνεργαστούν με άλλους επιστήμονες από διαφορετικές χώρες και περιοχές του κόσμου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Antonis Lionarakis, Hellenic Open University

Evangelia (Gelly) Manousou, Hellenic Open University

Antonia-Maria (Tonia) Hartofylaka, Hellenic Open University

Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, Hellenic Open University

Sofia Papadimitriou, Educational Radiotelevision and Hellenic Open University

Korina Kyriaki Sfakiotaki, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Η Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου είναι μια ευέλικτη και ελαστική επιτροπή που σχεδιάζει, οργανώνει και συνεργάζεται άμεσα με την Επιστημονική, αλλά κυρίως την Οργανωτική Επιτροπή. Γι αυτόν το λόγο τα μέλη της είναι και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και κάποια της Επιστημονικής. Επειδή συχνά πριν, στη διάρκεια και μετά το συνέδριο πρέπει να υπάρχουν άμεσες αποφάσεις για διάφορα θέματα, η ad hoc εμπλοκή της Συντονιστικής Επιτροπής είναι καθοριστική.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Antonis Lionarakis, Hellenic Open University

Evangelia (Gelly) Manousou, Hellenic Open University

Antonia-Maria (Tonia) Hartofylaka, Hellenic Open University

Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, Hellenic Open University

Sofia Papadimitriou, Educational Radiotelevision, Hellenic Open University

Korina Kyriaki Sfakiotaki, Hellenic Open University

Georgia Konstantia Karagianni, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Despoina Dionysiou, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Vasso Koutzeklidou, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Theognosia kounatidou, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Nektaria (Nora) Sakkoula, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Sofia Kyrizopoulou, Doctoral candidate, Hellenic Open University

Thanasis Kanellopoulos, Doctoral candidate, University of Athens

Stefanos Armakolas, University of Patras (Greece) 

Η Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του επιστημονικού συνεδρίου. Η επιτροπή αυτή συνήθως αποτελείται από επιστήμονες και ακαδημαϊκούς ειδικούς στα πεδία του συνεδρίου και συνεργάζεται άμεσα και στοχευμένα σε κάθε βήμα της με την Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει τις παρακάτω ευθύνες:

 1. Σχεδιασμός του προγράμματος του συνεδρίου: Η επιτροπή αυτή εργάζεται πάνω στο πρόγραμμα του συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων και των θεμάτων που θα καλυφθούν (συμμετοχές και σύνεδροι, καλεσμένοι ομιλητές, ειδικά πάνελ συζητήσεων κ.α.).
 2. Αναζήτηση ομιλητών και συντονισμός: Η επιτροπή σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή αναζητά ομιλητές που θα παρουσιάσουν εισηγήσεις και συντονίζει τις δραστηριότητες των συνεδριών.
 3. Διαχείριση των εγγραφών και των εισηγήσεων: Η επιτροπή αυτή διαχειρίζεται και εποπτεύει τις εγγραφές των συμμετεχόντων, καθώς και τις εισηγήσεις που υποβάλλονται για παρουσίαση στο συνέδριο, τις βεβαιώσεις που θα πρέπει να εκδοθούν.
 4. Οργάνωση εκθέσεων και θεματικών παρουσιάσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων: Η επιτροπή αυτή συνήθως διοργανώνει εκθέσεις και εκθεσιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο του συνεδρίου.
 5. Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες: Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών και των εισηγητών, τόσο πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Όσο και μετά.
 6. Συντονισμός των διαμονών και των μετακινήσεων: Η επιτροπή αυτή συνήθως βοηθά στην οργάνωση της διαμονής και των μετακινήσεων των συμμετεχόντων αν υπάρχουν.
 7. Οργάνωση Γραμματείας του Συνεδρίου : Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της Γραμματείας. Κυρίως για την Επικοινωνία πριν και μετά την διεξαγωγή του. Ενημερώνει για όσο χρειαστεί τους συνέδρους, δίνει πληροφορίες που αναζητούν οι σύνεδροι για την οικονομική συμμετοχή, για τα πρακτικά, για το πρόγραμμα και έχει την ευθύνη να ενημερώνει για όλα αυτά τη σελίδα του Συνεδρίου σε πολύ τακτικό χρόνο.
 8. Η Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου έχει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου συνεδρίου. Η ομαλή λειτουργία της επιτροπής εξασφαλίζει την οργάνωση μιας άκρως ενδιαφέρουσας και αξέχαστης επιστημονικής εκδήλωσης. Σε συνεργασία η Οργανωτική και η Συντονιστική Επιτροπή σχεδιάζει και οργανώνει τα πρακτικά των εισηγήσεων, έτσι ώστε να εκδοθούν άμεσα σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
 9. Η Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στη διάρκεια του συνεδρίου και οργάνωση πολιτιστικών ή / και ιστορικών, αρχαιολογικών περιηγήσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

Αγγελίδου Χρυσή

Ανδρεάτος Αντώνιος 

Αντωνίου Παναγιώτης 

Αραβαντινού Φατώρου Κατερίνα

Αρμακόλας Στέφανος

Αυγερινού Μαρία 

Βαγγελάτος Αριστείδης 

Βαλασίδου Αρετή 

Βασάλα Παρασκευή

Βοσκάκη Ράνια 

Γαλάνη Μαρία-Ελευθερία 

Γαριού Αγγελική 

Γασπαρινάτου Αλεξάνδρα-Άννα

Γκιόσος Ιωάννης 

Γκιρτζή Μαρία 

Ετεοκλέους Νίκλεια

Ευαγγέλου Φίλιππος

Ζακόπουλος Βασίλειος

Ζαχαρής Κωνσταντίνος 

Ζέππος Ανδρέας 

Θεοφανέλλης Τιμολέων 

Θωμά Ράλια

Ιορδανίδου Σημέλα 

Ιωακειμίδου Βασιλική

Ιωσηφίδου Ειρήνη

Καλογιαννάκης Μιχαήλ

Καλογρίδη Σοφία 

Καραγιάννη Ευαγγελία 

Καρατράντου Ανθή 

Kαρβούνης Λάμπρος 

Καπότης Ευστράτιος

Κανελλόπουλος Αθανάσιος

Κελεσίδης Ευάγγελος

Κιούκιας Δημήτρης 

Κόκκινος Χαράλαμπος

Κόφφας Στέφανος

Κουτρομάνος Γεώργιος 

Κουτσούμπα Μαρία

Κρυστάλλη Πηνελόπη 

Κώστας Απόστολος 

Κωτσίδης Κωνσταντίνος

Λέτση Άννα

Μακρή Αγορίτσα

Μακρή Αικατερίνη 

Μανούσου Ευαγγελία

Μαντζαρίδου Αρχοντία 

Μάρκου Δήμητρα

Μαυροειδής Ηλίας 

Μαλλιαράκης Χρήστος

Μουλά Ελισάβετ 

Μπράιλας Αλέξης 

Μουζάκης Χαράλαμπος 

Μυστακίδης Στυλιανός 

Νεοφώτιστος Βασίλειος

Νιάρη Μαρία 

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

Παρασκευάς Απόστολος 

Παρασκευοπούλου Φρύνη

Παπαδάκης Σπυρίδων

Παπαδημητρίου Σοφία 

Ρέντζη Αργυρώ

Ρογάρη Γεωργία

Ρουσουλιώτη Θωμαΐς 

Σαμαρά Αντωνία 

Σολάκης Κωνσταντίνος 

Σολάκη Μελίνα

Στύλα Δέποινα

Σφακιωτάκη Κορίνα 

Τόκη Ευγενία 

Τσιμπλαλέξη Ελένη

Τσώνη Ροδάνθη

Φεγγερού Παναγιώτα 

Φιλιππούσης Γεώργιος 

Χαρίτος Βασίλειος

Χαρτοφύλακα Αντωνία-Μαρία (Τόνια) 

Χατζημιχαήλ Χαρούλα 

Χιωτέλης Ιωάννης

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Φραγκούλης Παναγιώτης, Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών ΕΑΠ
 

Φορλίδας Ιάσονας, Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας ΕΑΠ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αλεξανδρή Μαρία, ΕΑΠ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Antonis Lionarakis, Hellenic Open University

Sofia Papadimitriou, Hellenic Open University

Evangelia (Gelly) Manousou, Hellenic Open University

Vasiliki Ioakimidou, Hellenic Open University

Antonia-Maria (Tonia) Hartofylaka, Hellenic Open University

 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το συνέδριο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ICODL (International Conference in Open and Distance Learning), έχει διεθνή απήχηση και  δίνει την ευκαιρία κάθε δύο χρόνια σε δεκάδες επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές να συμμετέχουν σ’ έναν ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο, ανακοινώνοντας και παρακολουθώντας επιστημονικές εργασίες, καλές πρακτικές και προτάσεις που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών, των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κτλ.