Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Η υποβολή δεν πρέπει να έχει δημοσιευτεί εκ των προτέρων, ούτε να έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό ή/και συνέδριο για εξέταση, ούτε να είναι δημοσιευμένο οπουδήποτε ψηφιακά ή αναλογικά.
 • Το αρχείο υποβολής του άρθρου πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word.
 • Οι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση δεν πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία των συγγραφέων. Στην αρχική υποβολή το άρθρο πρέπει να είναι ανώνυμο.
 • Το κείμενο πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο δημοσίευσης. Επισημαίνεται ότι πρέπει να έχει διάστιχο 1,5, να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Calibri μεγέθους 12, με πλήρη στοίχιση, να χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες να τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού. Όπου κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιηθεί έντονη γραφή (bold) σε λέξεις ή/και προτάσεις.
 • Οι λεζάντες μιας εικόνας, τα σχήματα και οι πίνακες πρέπει να είναι σε πλάγια γραφή, με γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 10 και στοίχιση στο κέντρο.
 • Το κείμενο πρέπει να τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους/τις συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Οι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση δεν πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία των συγγραφέων, έτσι ώστε η κρίση να είναι απολύτως ανώνυμη. Τα στοιχεία των συγγραφέων δεν πρέπει να αναγράφονται στο όνομα του αρχείου προς υποβολή.

Στην αρχική κατάθεση του άρθρου και πριν την κρίση του ΔΕΝ θα πρέπει να γράψετε ονοματεπώνυμο/α ή άλλα δικά σας στοιχεία παρά μονάχα τα συγγραφικά στοιχεία που σας ζητούνται από τις οδηγίες. Επομένως, η Επιτροπή του Συνεδρίου θα λάβει από εσάς το άρθρο σας χωρίς ονόματα. Κατά την αρχική υποβολή του άρθρου σας, θα του αποδοθεί αυτομάτως, μέσω πλατφόρμας, ένας τετραψήφιος κωδικός που θα το χαρακτηρίζει/προσδιορίζει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επανυποβολής μετά την κρίση. Το άρθρο θα σταλεί εντελώς ανώνυμα σε δύο κριτές και θα επιστραφεί στην Επιτροπή του Συνεδρίου μέσω πλατφόρμας. Από εμάς θα σας επιστραφεί ανώνυμα με τις κρίσεις των κριτών όσες φορές χρειαστεί. Η Επιτροπή του Συνεδρίου έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τις κρίσεις των κριτών, να αποφασίσει για τη δημοσίευση ή μη του άρθρου. Όταν θα λάβετε την τελική απάντηση, σύμφωνα με την οποία το άρθρο θα είναι έτοιμο προς δημοσίευση, τότε και μόνο τότε θα το στείλετε ολοκληρωμένο με το όνομα/-ατα των συγγραφέων στη μορφή που ακολουθεί.

Η τελική μορφή της εργασίας για δημοσίευση πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο δημοσίευσης (template) και ασφαλώς, όλες τις παρακάτω οδηγίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Χαρακτηριστικά των εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Τίτλος: Στα Ελληνικά και Αγγλικά, Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12 Bold, στοιχισμένο στο κέντρο. Προσοχή ο τίτλος / υπότιτλος να μην υπερβαίνει τις 18 λέξεις. O τίτλος και υπότιτλος θα πρέπει να έχουν διάστιχο 1,0.

Περίληψη: Περίπου 200 λέξεις, (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12, θα πρέπει να έχει διάστιχο 1,5.)

Λέξεις / έννοιες κλειδιά: Όχι πάνω από 8 (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12)

Abstract: Στα Αγγλικά, Περίπου 200 λέξεις, (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12, θα πρέπει να έχει διάστιχο 1,5.)

Keywords: Στα Αγγλικά, όχι πάνω από 8 (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12)

Τίτλοι ενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12 Bold)

Τίτλοι υποενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12 Bold)

Κυρίως κείμενο: (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12, θα πρέπει να έχει πλήρη στοίχιση και 1,5 διάστιχο.)

Πίνακες – σχήματα: Ενταγμένα στη ροή του κειμένου

Κεφαλίδες, υποσέλιδα: Δεν πρέπει να υπάρχουν.

Αριθμοί σελίδων: 7 έως 20

Αρίθμηση: Κάτω δεξιά

Βιβλιογραφικές Αναφορές: Παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις (Γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 10, θα πρέπει να έχουν διάστιχο 1,0.). Θα πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες του συστήματος ΑΡΑ. Μεταξύ της κάθε βιβλιογραφικής αναφοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κενό μιας γραμμής. 

Βιβλιογραφικές Παραπομπές: Σύστημα ΑΡΑ

Υποσημειώσεις: Δεν υπάρχουν καθόλου υποσημειώσεις στα άρθρα προς δημοσίευση

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές αποτελούνται από κείμενα που έχουμε μελετήσει και βοηθούν στην επιχειρηματολογία / τεκμηρίωση και βρίσκονται στη ροή του κειμένου.
 • Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές και τοποθετούνται στο τέλος του κειμένου. Αφορούν μόνο σε κείμενα που έχουν αξιοποιηθεί στο άρθρο μας, δηλαδή στις Βιβλιογραφικές Παραπομπές.
 • Η Βιβλιογραφία περιλαμβάνει συμπληρωματικά κείμενα, τα οποία σχετίζονται με το άρθρο, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί σε αυτό. Άρα, δεν συμπεριλαμβάνονται στις Βιβλιογραφικές Παραπομπές ή/και στις Βιβλιογραφικές Αναφορές.

Για την υποβολή άρθρου, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο συνέδριο.

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι/-ες χρήστες/-ριες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφείτε». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο
 3. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα
 4. Χώρα
 5. Email
 6. Όνομα Χρήστη
 7. Κωδικός Πρόσβασης

Πριν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να αποδεχτείτε υποχρεωτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα σας σταλεί σύνδεσμος επιβεβαίωσης στο email που έχετε δηλώσει. Ακολουθείστε τον σύνδεσμο, προκειμένου να επικυρωθεί η εγγραφή σας.

Στη συνέχεια, θα ανοίξει η σελίδα του συνεδρίου εκ νέου με το μήνυμα ότι “μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε επιλέξει”.

Στην ίδια σελίδα, επιλέγετε το πεδίο “Αρχική” και έπειτα, στο πεδίο “Σύνδεση” επάνω δεξιά, εισάγετε τα στοιχεία σας και πλέον αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Β. Υποβολή νέου άρθρου

Στην αρχική σελίδα του Συνεδρίου, επιλέγετε το πεδίο “Υποβολή εργασίας” κάτω δεξιά.

Θα εμφανιστεί νέα σελίδα με τη Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής, τις Οδηγίες για Συγγραφείς, καθώς και τα Κριτήρια που εφαρμόζουν οι κριτές κατά την κρίση των άρθρων. Θα πρέπει να ακολουθήσετε με ακρίβεια όλες τις οδηγίες και να λάβετε υπόψη τα κριτήρια, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης.

Επιλέγετε το πεδίο “Ξεκινήστε μια νέα υποβολή”. Στη σελίδα νέας υποβολής, επιλέγετε τη γλώσσα υποβολής του άρθρου σας και αποδέχεστε όλες τις “Απαιτήσεις Υποβολής” που ζητούνται και ενδεχόμενο επικοινωνίας, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και τη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων. Έπειτα, επιλέγετε το πεδίο “Αποθήκευση και συνέχεια”.

Στην επόμενη σελίδα, μεταφορτώνετε το άρθρο σας, επιλέγοντας το πεδίο “Μεταφόρτωση αρχείου”. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, επιλέγετε το πεδίο “Κείμενο άρθρου”. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε το αρχείο σας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία “Επεξεργασία” ή “Αφαίρεση”. Έπειτα, επιλέγετε και πάλι το πεδίο “Αποθήκευση και συνέχεια”.

Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να εισάγετε τα μεταδεδομένα που ζητούνται. Τα πεδία του τίτλου και της περίληψης είναι σημειωμένα με αστερίσκο και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική. Ο τίτλος εισάγεται και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Εισάγετε όσα περισσότερα μεταδεδομένα μπορείτε για την αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο. Επιλέγετε “Αποθήκευση και συνέχεια”, για να προχωρήσετε.

Στη σελίδα “Επιβεβαίωση”, επιλέγετε το πεδίο “Ολοκλήρωση Υποβολής”. Σε αναδυόμενο παράθυρο, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την υποβολή σας και θα πρέπει να πατήσετε “Εντάξει”, προκειμένου το άρθρο σας να αποσταλεί για κρίση.

Η υποβολή σας έχει ολοκληρωθεί. Στο δηλωμένο email θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης και τον σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της διαδικασίας.

Γ. Επανυποβολή άρθρου με διορθώσεις μετά την κρίση

Αφού ολοκληρωθεί η κρίση και σας ζητηθούν διορθώσεις:

Θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email με το αποτέλεσμα της κρίσης. Προκειμένου να το δείτε, μεταβείτε στο κεντρικό μενού της σελίδας του Συνεδρίου και επιλέξτε «Υποβολές» ή πατήστε στην ειδοποίηση που θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας επάνω δεξιά.

Θα εμφανιστεί η λίστα με τις υποβολές (“Αναθέσεις”) σας. Επιλέξτε το πεδίο “Προβολή”. Θα ανοίξει η καρτέλα “Αξιολόγηση”, όπου θα βρείτε το αρχείο με τα σχόλια των κριτών.

Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις, σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών.

Στην καρτέλα «Αξιολόγηση» επιλέξτε «Μεταφόρτωση Αρχείου» από το πεδίο «Αναθεωρήσεις». Στο πεδίο “Στοιχεία του άρθρου”, επιλέξτε “Κείμενο άρθρου”. Ανεβάστε το αναθεωρημένο (διορθωμένο) κείμενο. Έπειτα, επιλέξτε «Συνέχεια» και «Ολοκλήρωση». Η επανυποβολή έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα λάβετε ξανά email επιβεβαίωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το διορθωμένο κείμενο πρέπει να υποβληθεί με τον παραπάνω τρόπο και όχι με νέα υποβολή. Επίσης για να κάνετε την τελική υποβολή του άρθρου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό κωδικό του άρθρου που του αποδόθηκε αυτόματα στην πλατφόρμα κατά την αρχική υποβολή.

Σε περίπτωση αποδοχής του άρθρου για δημοσίευση είτε εξ αρχής είτε μετά τις διορθώσεις, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης, θα λάβετε αυτομάτως σχετικό email.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τη φόρμα αξιολόγησης των κριτών, προτού υποβάλλετε την εργασία σας, για να μελετήσετε τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Mεταδεδομένα OpenAIRE: Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Οργανισμοί Υποστήριξης: Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

Άρθρα


Οι εργασίες που κατατίθενται προς δημοσίευση είναι θεωρητικές εργασίες, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά άρθρα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του Συνεδρίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω Συνεδρίου. To Συνέδριο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.