Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Hellenic Network of Open and Distance Education
Hellenic Open University
Τηλέφωνο +306977951353

Υπεύθυνος Υποστήριξης

ICODL
Τηλέφωνο +306977951353