Συντακτική ομάδα

Επιμελητής έκδοσης

Professor Antonis Lionarakis

Dr Evaggelia Manousou, Hellenic Open University

Dr Sofia Theodor Papadimitriou, Hellenic Open University

Dr Vasiliki Ioakimidou, Hellenic Open University

Dr Antonia-Maria Hartofylaka, Hellenic Open University