Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 ψηφιακή μετάβαση κοινωνικά δίκτυα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης multimedia projects
Μπέττυ Τσακαρέστου
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Εκπαιδευτικοί και μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η δεύτερη γενιά του Παγκόμιου ιστού (Web 2.0), για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών, συνεργασία μεταξύ των ομάδων τους, άνοιγμα στην παγκόσμια κοινότητα της εκπαίδευσης, ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης και στην πρόσβαση στον παγκόσμιο ψηφιακό ανοιχτό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και συνδέεται οργανικά με τους νέους ανθρώπους και τις κοινότητές τους. Μετασχηματίζεται σταδιακά σε μια multimedia πλατφόρμα, συνδεδεμένη με τους σημαντικότερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει στις ομάδες των μαθητών και εκπαιδευτικών τους, το περιβάλλον και τα εργαλεία για να αναπτύξουν τα δικά τους multimedia projects. Μετά τον πρώτο χρόνο του εγχειρήματος της ψηφιακής μετάβασής της, παρουσιάζονται οι στόχοι, οι δράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα