Ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός με τη βοήθεια Εναλλακτικών Μορφών Διδασκαλίας σε μαθητές Μεταναστευτικού Υποβάθρου


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Κων/νος Β. Καλέμης
Περίληψη
Ο κύριος στόχος του Επιστημονικού Εγγραμματισμού είναι η εξάπλωση των ήδη γνωστών επιστημονικών γνώσεων με απώτερο σκοπό να αναβαθμισθεί η γνωσιακή υποδομή και ο συνακόλουθος τρόπος σκέψης και πράξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με τέτοια υποδομή τα άτομα και τα κοινωνικά σύνολα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και να λαμβάνουν ορθολογικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις πάνω σε ζητήματα που επηρεάζουν την ατομική και συλλογική  ζωή μας και, βεβαίως, να αξιοποιούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις τεχνολογικές εφαρμογές. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επήλθε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μαθητών και, ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, μαθησιακής ετοιμότητας  και  σχολικών γνώσεων στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων, γεγονός που δυσκόλευε τη συνεκπαίδευσή τους.  Επιπρόσθετα, η χώρα μας υποδέχθηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλο αριθμό μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου, δίγλωσσους και με διαφοροποιημένες μαθησιακές ικανότητες. Η αγορά φορητών υπολογιστών συνεχίζει να επεκτείνεται και η αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων προβλέπεται να αναπτυχθεί μαζί τους. Ως απάντηση, τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία έχουν αυξήσει την ποσότητα των ηλεκτρονικών τους βιβλίων και κάποιοι εκδότες περιλαμβάνουν στα έντυπα κολεγιακά βιβλία τους και την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή. Επί του παρόντος, οι εταιρίες εργάζονται για την προσθήκη ήχου, βίντεο και κείμενο σε ομιλία στο λογισμικό των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα μπορούσαν - μαζί με τα νέα πρότυπα χρηστικότητας - να εξαλείψουν τα εμπόδια στην ευρεία υιοθέτησή τους μέσα στα επόμενα χρόνια.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος