«Το Όραμα του Μουράτ Β’ για τη Θεσσαλονίκη»: ένα εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για το «Νέο Σχολείο»


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιστορικό σενάριο ΤΠΕ Νέο Σχολείο
Μαρία Γκιρτζή
Αθανασία Μπουντίδου
Περίληψη
Στις μέρες μας καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία του «Νέου Σχολείου», το οποίο θα είναι ανοικτό σε ιδέες, στην κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον, αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο για να διευρυνθούν οι ορίζοντες του κάθε μαθητή, καταργώντας τα σύνορα της γνώσης,  εμπλουτίζοντας το μαθητικό βίο με δραστηριότητες εκπαιδευτικού παιχνιδιού και δημιουργικές εργασίες. Πάνω στη φιλοσοφία αυτή σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό-πολιτιστικό πρόγραμμα «Το όραμα του Μουράτ Β’ για τη Θεσσαλονίκη», το οποίο αποτελεί μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός του στηρίχθηκε σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου-παιχνίδι ρόλων, υποστηριζόμενου από πολυμεσικές εφαρμογές. Ο συνδυασμός σύγχρονων μαθησιακών τεχνικών και ποικίλων εφαρμογών των ΤΠΕ συνέβαλε στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος στα δεδομένα των πολιτιστικών δράσεων για το «Νέο Σχολείο», το οποίο κάλλιστα με τη χρήση τηλεδιάσκεψης θα μπορούσε να στο πλαίσιο της εξΑΕ να εφαρμοστεί σε δίκτυο σχολείων.  

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος