Τόμ. 1 (2016)

Δημοσιευμένα: 2017-05-11

Εισαγωγικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

Κρίση Χρέους και Οικονομική Ανάπτυξη στην ΕΕ

Γεώργιος Μ. Κορρές, Χρίστος Λαδιάς, Αικατερίνη Κόκκινου

Adult Education and Economic Development

Pantelis Sklias, Giota Chatzimichailidou

Αξιολόγηση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημήτρης Ρίζος, Φραγκίσκος Γ. Μπερσίμης, Ιωάννα Μάνδαλου

Αγορά Εργασίας και Απασχόληση κατά την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα

Σοφία Αναστασίου, Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Κανέλλος Τούντας, Κωνσταντίνος Φιλλιπίδης

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πτυχές του Επιστημονικού και Ερευνητικού Έργου στα Πλαίσια του Προγράμματος Μy Name is Teacher

Φώτης Παντόπουλος, Ιωάννα Χαλβαντζή, Μαρία Μποβολή, Ρεγγίνα Μεγαλοοικονόμου, Νικόλαος Ζυγούρης, Ιάκωβος Φρούντας, Ράνια Μουσούλη, Αλεξάνδρα Πάγκαλη, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Σταμούλης

Nation branding for education and research: Could Greece become a beacon?

Dimitrios Belias, Dimitrios Kyriakou, Athanasios Koustelios, Konstantinos Varsanis, Lampros Sdrolias

Η Επίδραση των Δαπανών για Ε&Α επί της Καινοτομίας: Εμπειρικά Αποτελέσματα από 12 Χώρες της Ευρωζώνης

Ιωάννης (Ioannis) Βουτσινάς (Voutsinas), Χρήστος (Christos) Σταϊκούρας (Staikouras), Κωνσταντίνος (Constantinos) Τσαμαδιάς (Tsamadias), Παναγιώτης (Panayiotis) Πέγκας (Pegkas)

Το marketing στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κασσιανή Γραμμένου, Ιωάννης Καραγιώργος, Νικόλαος Μπλάνας, Ιωάννα Γρηγορίου