| More

Η Αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης στο Μείζον Φαινόμενο της Μετανάστευσης και τα Κίνητρα που Ωθούν τους Μετανάστες στη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Views: 823 Downloads: 1137
Θωμαίτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης
Θωμαίτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης

Περίληψη


Το μεταναστευτικό φαινόμενο λαμβάνει ένα τεράστιο μέρος σε πολλούς τομείς κάθε κοινωνίας καθώς είναι πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο. Είναι ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης, αρκετά πολύπλοκο και αποτελεί μέρος της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού κάθε λαού και κράτους. Είναι αναμφισβήτητο στις μέρες μας ότι ραγδαίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό θέμα έχουν εγείρει ένα μείζον κοινωνικό φαινόμενο, η αντιμετώπιση του οποίου είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων.  Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί  να αναλάβει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο  ώστε οι μετανάστες  εφόσον έχουν εισέλθει στη χώρα μας να ενταχθούν κατά τον πιο δυνατό ανώδυνο τρόπο και να προοδεύσουν στην αγορά εργασίας, μια διαδικασία που σχετίζεται με τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Διά Βίου Μάθηση προϋποθέτει σεβασμό στη διαφορετικότητα του άλλου και επιδεικνύει την αποδοχή του τόσο ως προς την καταγωγή,  τις φυλετικές διαφορές, στις αξίες, στις πεποιθήσεις και στις δεξιότητες. Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα εστιάσουμε στα κίνητρα που ωθούν τους μετανάστες να συμμετέχουν στα προγράμματα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ανάγκες και τα κίνητρα καθορίζονται βάσει των χαρακτηριστικών μιας ομάδας, αποτελούν ένα εξέχον ζήτημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος / ομάδας για ενήλικες. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων,  ατομικούς παράγοντες (βιώματα, προσωπικές εμπειρίες, υποχρεώσεις, προσδοκίες, προσωπικότητα), εκπαιδευτικούς (αποτυχία στο σχολείο, πρόωρη εγκατάλειψη, αρνητική στάση προς τη μάθηση), κοινωνικούς (συναναστροφές, εκτόνωση, δημιουργία κοινωνικών σχέσεων), εργασιακούς παράγοντες (προκαταλήψεις, θέσεις εργασίας, κοινωνική πολιτική, πόροι). Συνεπώς καθίσταται αδήριτη ανάγκη στις μέρες μας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση από κρατικούς ή μη φορείς προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που θα απευθύνονται στην κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των μεταναστών.


Λέξεις κλειδιά


μετανάστες; διά βίου μάθηση; εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη. (2004). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Νήσος.

Βεργίσης, Δ (1982). Η παρέμβαση των διεθνών οργανώσεων στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, στο Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, Κριτική της εκπαιδευτικής πολιτικής (1974-1981), Αθήνα: Κέντρο Μεσογειακών Μελετών.

Bourdieu, P. (1999). Κείμενα Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Στάχυ.

Γκότοβος. Α,(2002). Εκπαίδευση και ετερότητα, Αθήνα, Μεταίχμιο.

Δαμανάκης Μ., (2001). Η Εκπαίδευση των Παλινοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Αθήνα.

Κωστούλα., Ν-Μακράκη., (2001). Γλώσσα και κοινωνία: Βασικές έννοιες, Αθήνα: Μεταίχιο.

Ρομπόλης , Σ., Δημουλάς, Κ., & Γαλατά, .Β.(1999). Η Δια Βίου Επαγγελμαρική Κατάρτιση στην Ελλάδα. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΕΥ.

Σελλά. Ε., (2001), Διγλωσσία και κοινωνία, Αθήνα, Προσκήνιο.

Baker C. (1992). Attitudes and Language. Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matter.

Cavoulidis,J (2002). Migration in Southern Europe and the Case of Greece International Migration, 40,pp.

Mattheoudakis., Μ & Alexiou.,Τ (2005) Early foreign language instruction in Greece: Socioeconomic factors and their e¤ect on young learners’ language development.

Portes A., Rumbaut R.G. (2006) Immigrant America: A portrait. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.

Ruhs., Μ & Anderson., (2009) Β. Semi-compliance and illegality in migrant labour markets: an analysis of migrants, employers and the state in the UK, Article first published online: 8 OCT 2009 DOI: 10.1002/psp.588.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.803

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.