Τόμ. 9 Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης

Δημοσιευμένα: 2017-12-21

Εμπειρίες από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Χαράλαμπος Ν Μουζάκης, Γιώργος Κουτρομάνος, Γρηγόριος Ζερβός, Ιωάννης Σουδίας, Βικτωρία Κατσιαγιάννη

“Flipped classroom” in primary schools: a Greek case , Ανεστραμμένη τάξη σε ελληνικό δημοτικό σχολείο

Νικόλαος Μακροδήμος, Σπυρίδων Παπαδάκης, Μαρία Κουτσούμπα

Η εφαρμογή της αντίστροφης τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Τάσεις και προοπτικές

Τζένη Παγγέ, Σωτηρία Κατσιγιάννη, Άσπα Λέκκα, Μαρία Σακελλαρίου