Διερεύνηση των στάσεων των Εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ταμπλετών στη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας


Δημοσιευμένα: Δεκ 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
m-learning MALL tablets French as a Second Languag teacher’s perspective
Πηνελόπη Σταύρος Κρυστάλλη
Ιωάννα Αντωνιος Ηλία
Περίληψη

Έχει αποδειχθεί ότι η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διαδικασία της διδασκαλίας/εκμάθησης της ξένης γλώσσας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επάγγελμα του καθηγητή της ξένης γλώσσας, στον ρόλο του, στη στάση του και στις εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετεί. H παραδοσιακή και οδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό διδασκαλία έδωσε τη θέση της στην Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και πρόσφατα στη Μάθηση μέσω κινητών Συσκευών (ΜΚΣ) (m-learning). Η ταχεία εξέλιξη των κινητών συσκευών και των λογισμικών διευκόλυνε την ανάπτυξη εφαρμογών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε κινητές συσκευές και ιδιαίτερα σε ταμπλέτες. Η παρούσα έρευνα, επιχειρεί να διερευνήσει τη στάση των εν ενεργεία καθηγητών της γαλλικής γλώσσας απέναντι στο ενδεχόμενο της ένταξης της ταμπλέτας στη σχολική τάξη ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, στο οποίο επιλέχθηκαν ερωτήσεις με τρόπο ώστε να συνδέουν τα θεωρητικά μοντέλα με την εν λόγω έρευνα και να απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν 106 καθηγητές γαλλικής γλώσσας προερχόμενοι από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδωσαν τη δυνατότητα αφενός να εντοπίσουμε τη στάση των καθηγητών της γαλλικής γλώσσας ως προς την ένταξη και χρήση της ταμπλέτας στην εκπαιδευτική διαδικασία αφετέρου τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση αυτή.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικά Συγγραφέων
Πηνελόπη Σταύρος Κρυστάλλη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσα

 

 

 

Ιωάννα Αντωνιος Ηλία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας 

Ιδιωτική Εκπαίδευση

MSc

Αναφορές
Ajzen, I., (1991).The theory of planned behavior” in Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), pp. 179-211.
Balanskat, A. (2013). Introducing Tablets in Schools: The Acer-European Schoolnet Tablet Pilot. Brussels, European Schoolnet.
Bannister D. & Widden S., (2013). Tablets and Apps in Your School, Oxford University Press.
Bannister D. (2015). Exploring the Creative Use of Tablets in Schools, Brussels European Schoolnet.
Burston J. (2013). Mobile-Assisted Language Learning: A selected annotate of Implementation studies 1994–2012. Language Learning & Technology, October 2013, Volume 17, Number 3, pp.157–225.
Churchill, D., B. Fox, et al. (2012). ‘Study of Affordances of iPads and Teachers' Private Theories’ in International Journal of Information and Education Technology, Vol. 2, No. 3, June 2012.
Davis, F., Bagozzi, R., and Warshaw, R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, Volume 35, pp. 982-1003.
El-Hussein, M. O. M., & Cronje, J. C. (2010). Defining Mobile Learning in the Higher Education Landscape. Educational Technology & Society, 13 (3), 12–21.
Huber S, (2012). iPads in the Classroom -A Development of a Taxonomy fort the Use of Tablets in Schools, Books on Demand GmbH, Nordersted.
FRI-TIC, (2016). Migrer des ordinateurs aux&tablettes Rapport!du Centre fri tic version 4, janvier 2016.
Ilia I., (2015). L’attitude des enseignants grecs face à la perspective de l’usage pédagogique des tablettes tactiles pour l’enseignement apprentissage du FLE. Hellenic Open University, Patras. (master thesis).
Karsenti, T. & Fievez, A. (2013). L’iPad à l’école: usages, avantages et défis : résultats d’une enquête auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec (Canada). Montréal, QC : CRIFPE.
Krystalli, P. Arvanitis, P. Panagiotidis, P. (2016). Tablets as instructional tools in the foreign language classroom: the teacher perspective. ICERI2016 Proceedings. ICERI2016 9th International Conference of Education, Research And Innovation. Seville, Spain. Spain. IATED Academy
Kukulska-Hulme, A. (2009). Will mobile learning change language learning? ReCALL, 21(2), pp. 157–165.
McMahon, M., & Pospisil, R. (2005). Laptops for a digital lifestyle: Millennial students andwireless mobile technologies. Proceedings of ASCILITE 2005. http://www.ascilite.org/conferences/brisbane05/blogs/proceedings/49_McMahon%20&%20Pospisil.pdf
Martínez, C., C., Arancón, P., R. & Hita, J., A. (2014). A scrutiny of the educational value of EFL mobile learning applications. Cypriot Journal of Educational Sciences. 9(3), pp.137-146.
Miangah, T.M., Nezarat, A., (2012). Mobile-Assisted Language Learning. IJDPS Journal, Vol.3, No.1, (2012), pp. 309 -319.
O’Malley,C., Vavoula, G., Glew, JP., Taylor, J., Sharples M. et al., (2005). Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment. Public deliverable from the MOBILearn project (D.4.1). 2005, pp.1-84. [
Palalas, A. (2011). Mobile-assisted language learning: designing for your students. S. Thouësny & L. Bradley (Eds.), Second language teaching and learning with technology: views of emergent researchers.
Pettit, J. & Kukulska-Hulme, A. (2007). Going with the grain: mobile devices in practice. Australasian Journal of Educational Technology, 23(1) pp. 17–33.
Rogers, E.(1995). Diffusion of innovation, Free Press, New York, 4th edition.
Rossing, J.P., Miller, W.M., Cecil, A. K., Stamper, S. E., “iLearning: The Future of Higher Education? Student Perceptions on Learning with Mobile Tablets,” Journal of the Scholarship of Teaching and Learning 12, no. 2 (2012), pp. 1–26.
Sánchez Prieto, J. C., Olmos Migueláñez, S. y García-Peñalvo, F. J. (2014). Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información 15(1), pp. 20-42.
Shuler, C.,Winters, Ν., West Μ., (2013). The Future of Mobile Learning: Implications for Policy Makers and Planners. Paris, UNESCO. Wall, A. E., Breuleux, A, Heo, G. M., Bilodeau, P., Rye, K., Bennett, N., Foreman, T., Lemay, V., and M. Verreault, (2012). Promoting ICT- supported Learning: Lessons from the BCT Network. CEFRIO (ed). http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/2_BCTNeBookletAugust2012.pdf