Τόμ. 8 Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Δημοσιευμένα: 2015-11-01

Digital Storytelling in Tomorrow’s World: Through Students’ Metaphors

Marianna Vivitsou, Dimitris Konetas, Anastasia Tzima, Christos Pasias

E-Learning εκπαίδευση σε ζαχαροπλαστείο

Σημέλα Ιορδανίδου, Ξανθή Χουλιάρα

Εφαρμογή καινοτομικών εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχολική τάξη

Ιωάννης Γαλανάκης, Μαρία Μαλαγκονιάρη, Κλεοπάτρα Ντέλιου