Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Νοε 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινωνικά δίκτυα Edmodo παιδαγωγική αξιοποίηση
Κατερίνα Λάζαρη
Χαράλαμπος Μουζάκης
Γεώργιος Κουτρομάνος
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα διερευνά τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 23 μαθητές της Δ΄ τάξης από μια αστική περιοχή της Αττικής καθώς και η εκπαιδευτικός της τάξης. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από συστηματική καταγραφή και μελέτη των συμβάντων αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους στο περιβάλλον του Edmodo. Κύριο χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι ο ενεργός ρόλος των μαθητών μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάρτηση και τον σχολιασμό απόψεων καθώς και τη διαμοίραση πηγών. Η ανάγκη της βαθύτερης μελέτης της επίδρασης των αλληλεπιδράσεων αυτών στον κοινωνικό και γνωστικό τομέα επισημαίνεται στα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα