Ο επικοινωνιακός ρόλος των σχολικών ιστοχώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα


Δημοσιευμένα: Νοε 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
διαδίκτυο σχολικοί ιστοχώροι επικοινωνία
Άννα Κόκκαλη
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Ιωάννης Καμαριανός
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την ευρύτερη εξάπλωση του διαδικτύου και τη συμπληρωματική χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στο σύγχρονο σχολείο. Η ανάγκη για επικοινωνία, προώθηση και ανταλλαγή ιδεών, υλικού και μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της εκπαίδευσης φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και εξάπλωση των σχολικών ιστοσελίδων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει τον επικοινωνιακό ρόλο των σχολικών ιστοχώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας, χρησιμοποιώντας την ποσοτική και ποιοτική ερευνητική προσέγγιση. Τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι σχολικοί ιστοχώροι δεν προωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό την εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την επικοινωνία σχολείου και ευρύτερης κοινωνίας, αλλά εστιάζουν περισσότερο στην ενημέρωση των δραστηριοτήτων των σχολείων, δίνοντας λιγότερη σημασία στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την ανάπτυξη επικοινωνιακών διαύλων μεταξύ των επισκεπτών τους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικά Συγγραφέων
Άννα Κόκκαλη, Α/θμια Εκπ/ση Ζακύνθου
Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70) Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.
Ιωάννης Καμαριανός, Πανεπιστημίου Πατρών
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.