Τόμ. 12 Αρ. 4 (2023): ICODL2023
Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου

Δημοσιευμένα: 2024-03-19

Αυθεντικές Δραστηριότητες και Ενσυναίσθητη Συνεργασία στην εξΑΕ

Μαρία Κρασά, Άντρη Μιχάηλου, Μαρία Κωνσταντά, Μαρία Φραγκάκη

H ποιότητα της επείγουσας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη συμβατική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δέσποινα Στύλα, ΕΔΙΠ Διδακτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Μαντζάρης, ΕΔΙΠ Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Πληροφορικής Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βασίλειος Μέλλος