Τόμ. 12 Αρ. 2 (2023): ICODL2023
Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου

Δημοσιευμένα: 2024-03-19

Η επίδραση της αξιοποίησης των τεχνολογιών στα μαθησιακά αποτελέσματα: κριτήριο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα σχολικά περιβάλλοντα μάθησης

Δρ. Δέσποινα Κωνσταντινίδη, Σ.Ε.Π., Δρ. Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης