Τόμ. 12 Αρ. 7 (2023): ICODL2023
Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου

Δημοσιευμένα: 2024-03-19

Τελικές εξετάσεις σε ανοικτά εξ αποστάσεως πανεπιστημιακά ιδρύματα: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Βασιλική Ιωακειμίδου, Ευαγγελία Μανούσου, Ευθύμης Σταμούλης, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Μαρία Ζώτου, Ιωάννα Καμπούρμαλη, Γεωργία Καρούντζου, Κωνσταντίνα Κουτσούμπα, Ουρανία Μπουσίου, Δέσποινα Στύλα, Δόμνα Τσακιρίδου

Η αξιολόγηση και η συνεισφορά της στη διαμόρφωση ενός ανοικτού σχολείου

Νεκταρία (Nektaria) Σακκούλα (Sakkoula), Θεογνωσία Κουνατίδου, Αντώνης Λιοναράκης