Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2022): 1ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας: Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας, κειμένου για τη δημοσιογραφία/πληροφόρηση/πολιτισμό/εκπαίδευση

Δημοσιευμένα: 2022-11-10

Σκοπός του Συνεδρίου cclabs είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στα Εργαστήρια Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, αποφοίτους, φορείς και εκπαιδευτικούς για να ανταλλάξουν ευρύτερους προβληματισμούς και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω της χρήσης ήχου, εικόνας και κειμένου στα γνωστικά αντικείμενα της δημοσιογραφίας, πληροφόρησης, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Το Συνέδριο παρέχει επίσης μια διεπιστημονική πλατφόρμα σε ερευνητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες και τάσεις, προκλήσεις και λύσεις στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Το θέμα του 1ου Ετήσιου Ελληνόφωνου Επιστημονικού Συνεδρίου των Εργαστηρίων που θεραπεύουν το αντικείμενο της Επικοινωνίας σε Ελλάδα και Κύπρο: Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για τη δημοσιογραφία/ πληροφόρηση / πολιτισμό / εκπαίδευση.

Editorial

Νίκος Αντωνόπουλος

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO

Ανδρονίκη Σιμάτου, Μιχαήλ Ξανθάκης, Έλενα Ζουμπούλη, Παναγιώτης Μινέτος, Νίκος Αντωνόπουλος

Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Τρόποι Προβολής και Επικοινωνίας

Έλενα Ζουμπούλη, Μιχαήλ Ξανθάκης, Γεώργιος Δρακάτος, Παναγιώτης Μινέτος, Νίκος Αντωνόπουλος

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού

Μιχαήλ Ξανθάκης, Ανδρονίκη Σιμάτου, Νίκος Αντωνόπουλος

Υλοποίηση εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Σωτήριος Αθανάσιος Μίχας, Νίκος Αντωνόπουλος, Μιχαήλ Ξανθάκης, Ανδρέας Καναβός


Προβολή όλων των τευχών