Τόμ. 12 Αρ. 6 (2023): ICODL2023
Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου

Δημοσιευμένα: 2024-03-19

Employing a Process Mining Approach to Recommend Personalized Adaptive Learning Paths in Blended-Learning Environments

Noura Joudieh, Nikleia Eteokleous, Ronan Champagnat, Mourad Rabah, Samuel Nowakowski

Θετικές επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση: η χρήση των εφαρμογών Web 2.0

Γεώργιος Πανέτας, Ανθή Β. Καρατράντου, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος