Νέα ερευνητικά προγράμματα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ