Νέα Ερευνητικά Προγράμματα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ


Δημοσιευμένα: Οκτ 11, 2022
Περίληψη

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, υλοποιεί εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν καταξιωθεί στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Προγράμματα  εμβληματικά για το Πανεπιστήμιό μας, καινοτόμα στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, που σίγουρα βοήθησαν το ΕΑΠ να αναγνωριστεί ευρύτερα και να αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική.


Ως προς το εκπαιδευτικό/ διδακτικό της  στίγμα, η Σχολή μας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, μετά από την πρώτη εικοσαετία λειτουργίας της, η ΣΑΕ οφείλει να αναπτύξει και ερευνητικό στίγμα, ολοκληρώνοντας την ανάπτυξή της. Είναι όμως αλήθεια ότι η έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχει μεθοδολογικές και επιστημολογικές ιδιαιτερότητες, συχνά δεν έχει μεγάλο «ακροατήριο», αλλά δυστυχώς ούτε και προτεραιότητα στη χρηματοδότηση.


Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΑΠ να χρηματοδοτήσει ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ της ΣΑΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας στο Πανεπιστήμιό μας. Οι έρευνες που παρουσιάζονται στον τόμο αυτό, εντάσσονται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής που χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους από το ΕΑΠ και, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, εστιάζονται σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά, αναδεικνύοντας έτσι και την ιδιαίτερη πολυσυλλεκτικότητα της Σχολής μας. Οι έρευνες αυτές αποτελούν το κρίσιμο πρώτο βήμα για να διαμορφωθεί το ερευνητικό στίγμα που αναφέρω παραπάνω. Είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές προσπάθειες αλλά και ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών θα δώσουν ισχυρή ώθηση ώστε  η ΣΑΕ θα αναγνωριστεί και να καταξιωθεί και για το ερευνητικό έργο των μελών της.


 


Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης


Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΕΑΠ

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Σχετικά με το συνέδριο