Η συνεργατική μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η περίπτωση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας ΕΤΑ52 του ΕΑΠ


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Mar 19, 2024
Evaggelia Manousou
Μαρία Κουτσούμπα
Θεόδωρος Βάβουρας
Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
Δημήτριος Γκόντζος
Κυριακή Εμμανουηλίδου
Αναστάσιος Μάτος
Αποστολία Παγγέ
Ευγενία Παξινού
Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 για την αποτίμηση των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης της Θεματικής Ενότητας ΘΕ ΕΤΑ52 «Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και της μάθησης» του ΠΜΣ “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε Συστήματα εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και Μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής/ΕΤΑ» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε 192 φοιτητές/τριες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις προσωπικές παρατηρήσεις και καταγραφές των 9 ΣΕΠ στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και τις απαντήσεις των φοιτητών στις εξετάσεις σε ερώτηση ανοικτού τύπου σχετικά με το θέμα. Διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης είναι θετικά στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβάλλουν στην καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως και στην μείωση της αίσθησης απομόνωσης των φοιτητών/τριων. Σημαντικοί παράγοντες για το ποιοτικό αποτέλεσμα των συνεργατικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης είναι το σαφώς καθορισμένο πλαίσιο που αφορά στη συγκρότηση των ομάδων, στην υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, στην καλή διατύπωση των δραστηριοτήτων κτλ. Σημαντικός αναδείχθηκε ο ρόλος των ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν την ασύγχρονη επικοινωνία. Βασικότερη ανησυχία των φοιτητών/τριων αναδείχθηκε η διαχείριση του χρόνου συνεργασίας με τους συμφοιτητές/τριες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα