Η εισαγωγή στον Κινηματογράφο και την Οπτικοακουστική Γλώσσα μέσα από ένα διαδικτυακό σεμινάριο


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Mar 19, 2024
Μαρία Λεωνίδα
Περίληψη

Έφηβοι, φοιτητές και επαγγελματίες από διάφορους τομείς αναζητούν να μάθουν το πώς γίνονται οι ταινίες και πώς οι ίδιοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μικρά βίντεο. Οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η επαφή με τις νέες τεχνολογίες ανοίγει δρόμους για δομημένες, βιωματικές, ψηφιακές, μαθησιακές εμπειρίες.


Με βάση την πιλοτική, βραβευμένη πλατφόρμα εισαγωγής στον Κινηματογράφο «Μία Βαλίτσα με εικόνες και ήχους» το άρθρο ερευνά την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός τέτοιου σεμιναρίου,  παρουσιάζει ερωτήματα και προκλήσεις της άτυπης, διαδικτυακής μάθησης και τις δυνατότητες βέλτιστης διδακτικής της κινηματογραφικής γλώσσας και οπτικοαουστικής παραγωγής σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η «Βαλίτσα με εικόνες και ήχους» αντανακλά δύο σύγχρονες τάσεις: αφενός τη συνεχώς αυξανόμενη συγκρότηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών υλικών και αφετέρου το διευρυμένο ενδιαφέρον για την επιμόρφωση στην κινηματογραφική και οπτικοακουστική παραγωγή από ένα ευρύ κοινό. Το άρθρο παρουσιάζει το πώς η «Βαλίτσα» αναπτύσσει κάποιες γενικές αρχές πάνω στις οποίες μπορεί

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα