Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στην υποστήριξη της συμβατικής Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Μαργαρίτα Ακριτίδου
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις προϋποθέσεις αξιοποίησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβατική διδασκαλία. Διερευνώνται οι μορφές και τα μέσα που αξιοποιούνται για τη δημιουργία και παρουσίαση του περιεχομένου, όπως και οι πηγές από όπου αυτό αντλείται. Κατόπιν, επιχειρείται να αναδειχθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η επάρκειά του στην διδασκαλία μια θεματικής ενότητας. Τέλος, ερευνάται η εφαρμογή αξιολόγησης στη χρήση του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα