Αντιλήψεις Φοιτητών για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια ερευνητική προσέγγιση


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Μαρία Σακελλαρίου
Παναγιώτα Στράτη
Πολυξένη Μήτση
Μαρία Μπάνου
Μαρίνα Μπέση
Ελευθερία Νάτσια
Αικατερίνη Παπουτσή
Περίληψη

Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ανέδειξαν το μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μια σημαντική εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις 376 φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο πραγματοποίησης των ακαδημαϊκών τους σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι φοιτητές απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με το βαθμό εξοικείωσης και ικανοποίησής τους από την παρεχόμενη διδασκαλία και μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και το ψηφιακό υλικό που αξιοποιήθηκαν από τους καθηγητές τους. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης ανέδειξαν την ικανοποίηση των φοιτητών από την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας, την έλλειψη αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ φοιτητών όσο και μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, κάτι που επιτυγχάνεται πιο εύκολα στο πλαίσιο της δια ζώσης διδασκαλίας καθώς και αναφέρθηκαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  αποτελεί θέμα διερεύνησης των μελών της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία μελετούν τις δυνατότητές της ή τα προβλήματα που δημιουργεί, το ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου, αλλά και τον τρόπο αξιοποίησής της στην παραδοσιακή διδασκαλία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα