Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία της Πολιτείας του Πλάτωνα: Προσεγγίσεις για τον Σχεδιασμό Ψηφιακού Μαθησιακού Περιεχομένου


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Άννα Τσακιρέλη
Χαράλαμπος Μουζάκης
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη σχεδίαση, υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αλληγορίας του Σπηλαίου της Πλατωνικής Πολιτείας, η οποία αποτελεί μία από τις ενότητες των αρχαίων ελληνικών ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε εναρμονιζόμενο με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το μοντέλο West-Λιοναράκης (2001), τη γνωστική θεωρία πολυμεσικής μάθησης του Mayer (2001) και το συνομιλιακό μοντέλο της Laurillard (2002), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του μαθήματος, όπως αυτές τίθενται μέσα από το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε στην πράξη κατά την επαναληπτική διδασκαλία της εν λόγω ενότητας μέσω της μεθοδολογίας της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποτιμήθηκε από μαθητές, φιλόλογους και κριτικούς αναγνώστες, οι οποίοι είχαν εμπειρία στην εξΑΕ . Σκοπός της αποτίμησης της αξιοποίησης του υλικού ήταν να επισημανθούν τα δυνατά του σημεία αλλά και τυχόν αδυναμίες , προκειμένου να βελτιωθεί , ώστε να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Τα ευρήματα της ερευνητικής διαδικασίες αποσκοπούσαν επίσης στον εμπλουτισμό του πεδίου της σχολικής εξΑΕ .

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα