Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Κωνσταντίνα Αποστόλου
Sofia Theodor Papadimitriou
Περίληψη

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και η επιτακτική εφαρμογή επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) σε όλο τον κόσμο με αποκλειστική τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο. Παρά το πλήθος ερευνών σε θέματα εξΑΕ και ΤΠΕ, τα οποία ξεκινούν από το παρελθόν, υπάρχει χώρος για περαιτέρω έρευνα, δίνοντας έμφαση στη συμβολή των ΤΠΕ στην εξΑΕ με παιδαγωγική οπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία στη σχολική εκπαίδευση. Η έρευνα περιέχει δειγματοληπτικό ερευνητικό σχεδιασμό βασισμένο σε ερωτηματολόγιο, τηρώντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συλλογή των δεδομένων.


Η εξΑΕ έρχεται να καλύψει κενά και ανάγκες που προκύπτουν από την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης και σε σχολικό επίπεδο. Η εξέλιξη της αξιοποίησης της εξΑΕ αλλά και της χρήσης τεχνολογιών διαφέρει από χώρα σε χώρα ως προς τη μορφή αλλά και ως προς τον χρόνο προσαρμογής, κατατάσσοντας την Ελλάδα σε χώρα με αρκετή καθυστέρηση στην εξοικείωσή της, φτάνοντας στην περίοδο της πανδημίας. Παρότι η εξΑΕ και η χρήση των ΤΠΕ έχουν να προσφέρουν πολλά, έχουν πολλαπλάσια αξία όταν συνδυάζονται με παιδαγωγικά στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναδεικνύουν ζητήματα από την απουσία πρότερης εμπειρίας της Ελλάδας αλλά και από τις ιδιαίτερες συνθήκες εκπαίδευσης στην επείγουσα κατάσταση που αντιμετώπισε καθώς και ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με παρόμοιες έρευνες στην Ευρώπη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα