Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
διαδίκτυο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ελπίδα Τοκμακίδου
Αναστασία Καλογιαννίδου
Μελπομένη Τσιτουρίδου
Περίληψη

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των εφαρμογών του διαδικτύου που προτείνονται και θεωρούνται σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς με βάση την εμπειρία τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 102 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τη χρήση του διαδικτύου περισσότερο σε υπάρχουσες, παραδοσιακές πρακτικές και υιοθετούν λιγότερο εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles