Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

ePublishing Service EKT

Γεώργιος Κουτρομάνος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Βασίλειος Κόμης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων