Μια κοινωνιολογική διερεύνηση του αποκλεισμού μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων από την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία την περίοδο του Covid-19


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης
Περίληψη

Στην εργασία αυτή επιδιώκεται η κοινωνιολογική προσέγγιση του αποκλεισμού από τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία νηπίων δημοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων κατά την περίοδο του Covid-19. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή  νηπιαγωγών, που εργάστηκαν σε δημόσια ή σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι: (α) Οι νηπιαγωγοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών τους για να τους ενεργοποιήσουν προκειμένου να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή βρήκε ανταπόκριση κυρίως στις οικογένειες μαθητών ιδιωτικών νηπιαγωγείων. (β) Αποκλεισμός από την εκπαιδευτική διαδικασία παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση μαθητών δημόσιων νηπιαγωγείων. (γ) Παράγοντες που συνέβαλαν στον αποκλεισμό των νηπίων από την εξ αποστάσεως υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου ήταν η φτώχεια και η ανεργία των γονέων κάποιων μαθητών, η έλλειψη οικονομικών πόρων για την προμήθεια των αναγκαίων υπολογιστικών μέσων, η έλλειψη των αναγκαίων τεχνολογικών γνώσεων με συνέπεια να μην μπορούν οι γονείς να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως συμμετοχή των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό έργο, το μεταναστευτικό υπόβαθρο κάποιων οικογενειών, η πολυτεκνία, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάποιων μαθητών, και η ύπαρξη μεγαλύτερων αδελφών που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο στους οποίους δόθηκε έμφαση για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως υλοποίηση των σχολικών μαθημάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης" στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.