Ανοικτή εκπαίδευση: Μια ανθρωπιστική φιλοσοφία ή ένα ωφελιμιστικό ιδεολόγημα για την εκπαίδευση;


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Μαρ 19, 2024
Αθανάσιος Κανελλόπουλος
Μαρία Κουτσούμπα
Ιωάννης Γκιόσος
Περίληψη

Η ανοικτή εκπαίδευση ενσωματώνει πολιτική, πρακτικές, πόρους, προγράμματα σπουδών, παιδαγωγική, αλλά και αξίες της εκπαίδευσης. Στοχεύει στην αλλαγή της εκπαίδευσης, στην προσβασιμότητα και στην αυτονομία της μάθησης. Ιστορικά και βιβλιογραφικά, οι ορισμοί που της αποδίδονται την αφορούν είτε ως ιδέα, είτε ως μέθοδο, είτε ως διαδικασία, είτε ως περιεχόμενο. Η παρούσα εργασία μελετά το σύνολο αυτών. Επιπρόσθετα, μελετά την έννοια της ανοικτής εκπαίδευσης στη βάση τριών προσεγγίσεων για την ανοικτότητα στην εκπαίδευση: την κανονιστική, την διαδικαστική και την επαναστατική προσέγγιση. Αναδεικνύεται ότι η ασάφεια στον προσδιορισμό της δημιουργεί προβληματισμούς σε σχέση με τον ορισμό της, με την παιδαγωγική της, αλλά ακόμα και με την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Ζητήματα προκύπτουν και με την αυτονομία που έρχεται σε αντιπαράθεση με τον χειραγωγικό θεσμό της εκπαίδευσης, αλλά και με το περιεχόμενό της. Η επαναστατική προσέγγιση της ανοικτότητας είναι εκείνη που μπορεί, ίσως, να εξυπηρετήσει το ιδεώδες και την αυτονομία της ανοικτής εκπαίδευσης στον μεγαλύτερο βαθμό. Το ερώτημα, πάντως, για το εάν αποτελεί μία ανθρωπιστική φιλοσοφία ή ένα ωφελιμιστικό ιδεολόγημα για την εκπαίδευση παραμένει ανοικτό. Σίγουρα απαιτείται ένας πιο σαφής ορισμός για την ανοικτή εκπαίδευση, αλλά και μία πληρέστερη θεωρητική υποστήριξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Μαρία Κουτσούμπα, ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ

Ιωάννης Γκιόσος, ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Αν. Καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ