Παιδαγωγική εφαρμογή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού CourseLab σε μαθητές Δημοτικού σχολείου


Δημοσιευμένα: Δεκ 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
CROM SourseLab e-learning μοντέλο ADDIE εκπαιδευτικός σχεδιασμός δημοτικό σχολείο
ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΡΗ
Περίληψη

Το Sharable Content Object Reference Model (SCROM) είναι ένα σύνολο προτύπων και προδιαγραφών για την ανάπτυξη, τη συσκευασία και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε, αυτό απαιτείται. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία σύντομη αναφορά στο δωρεάν εργαλείο για τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων σε μορφή SCROM, αυτό του CourseLab. Σκοπός είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική μέσω διδακτικών εφαρμογών οι οποίες βασίζονται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση των εργαλείων συγγραφής. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή και η αυτονομία των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία καθώς ο μαθητής μπορεί να αποφασίζει πότε και πόσο θέλει να μάθει. Η εργασία ξεκινά με μία αναφορά στην έννοια του e- learning και μετέπειτα, αναπτύσσεται το διδακτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού σχολείου και έχει σαν τίτλο «Η σημασία της ελιάς στην αρχαία Ελλάδα». Η παρουσίαση της θεματικής ενότητας αποτελείται από 3 κεφάλαια και 3 επιμέρους τεστ. Στο τέλος, υπάρχει ένα τελικό τεστ αξιολόγησης για τον εκπαιδευόμενο. Το μάθημα υλοποιείται με τη μέθοδο εφαρμογής και ειδικότερα με θεωρία και ασκήσεις μέσω λογισμικού εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένο στο μοντέλο ADDIE. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Τμήμα Β