Οπτικοποιώντας την Ιστορία με μαθητές Δημοτικού Σχολείου


Δημοσιευμένα: Δεκ 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
ιστορία οπτικοποίηση ντοκιμαντέρ κινούμενα σχέδια προσφυγική κρίση κριτική σκέψη πολυπρισματική προσέγγιση ιστορικός εγγραμματισμός
Χριστίνα Δημήτριος Λούστα
Περίληψη

«Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και τι την 28η Οκτωβρίου;» ακούμε να ρωτούν οι δημοσιογράφοι τους νέους και τις νέες σε διάφορα ρεπορτάζ στον δρόμο. Τι φταίει, όμως, και οι απαντήσεις που δίνουν οι νέοι είναι συνήθως λανθασμένες; Ποιος, τελικά, είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας; Το παρόν άρθρο αποπειράται να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επικεντρώνοντας στην σκοπιμότητα της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας και τις προσεγγίσεις αυτής στο σύγχρονο σχολείο. Το άρθρο κινείται σε δυο βασικά κι αλληλένδετα επίπεδα. Στο πρώτο, υποστηρίζεται η πολυπρισματική προσέγγιση ως η πλέον κατάλληλη για την δημιουργία μαθητών, που δρουν σε διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης, και μελλοντικών πολιτών με ανεπτυγμένη κριτική ιστορική σκέψη, μέσω της πολιτειότητας∙ με ανεπτυγμένο ιστορικό εγγραμματισμό. Παράλληλα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η πρακτική της οπτικοποίησης των ιστορικών αφηγήσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δημιουργία ντοκιμαντέρ με τη μορφή animation, όπως αυτή υλοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο προγράμματος για την προσφυγική κρίση. Από τις σελίδες του άρθρου γίνεται αντιληπτό ότι η εν λόγω πρακτική προσφέρει μια σειρά από κίνητρα μάθησης σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες πηγές και προσφέρει βάθος στην ιστορική σκέψη και την ιστορική γνώση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • B Μέρος
Αναφορές
Δακοπούλου, Α., Καυκά, Δ., Μανιάτη, Ε. (2015). Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ιστορικό εγγραμματισμό, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Τομ. 2015, σ.σ.407- 417, Αθήνα
Μακαρατζής, Γ. (2017). Η ένταξη της πολυπρισματικότητας στο μάθημα της ιστορίας. Μια έρευνα- δράση στο πρωτοβάθμιο σχολείο. (Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη). Ανακτήθηκε από https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40177
Πελαγίδης, Σ. (1999). Πώς θα διδάξω την Ιστορία στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, σ.σ. 33-39, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις: Αφοί Κυριακίδη
Rapeepisarn, Kowit & Wong, Kok & Fung, Chun & Depickere, Arnold. (2006). Similarities and differences between learn through play and edutainment. Proceedings of the 3rd Australasian Conference on Interactive Entertainment, 4-6 December 2006, Perth, W. A., 28-32.
Richard Jones- Nerzic. International School History διαθέσιμο στο http://www.internationalschoolhistory.net/documentary/chapter6.htm
Τσιβάς, Α. (2012). Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης στο πλαίσιο της ιστορικής διερεύνησης στο πρωτοβάθμιο σχολείο. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, σ.σ. 29- 36, Βόλος