Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 2.0: Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης


Δημοσιευμένα: Dec 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτική Τηλεόραση μέσα ροής βίντεο κατ’ απαίτηση αλληλεπίδραση WebTV δια-μεσικά έργα υβριδικές πλατφόρμες
Sofia Theodor Papadimitriou
Περίληψη

Η εποχή μας κατακλύζεται από ένα σύνολο τεχνολογιών με κυρίαρχες την τηλεόραση και το διαδίκτυο, η σύγκλιση των οποίων προσφέρει νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Αξιοποιώντας τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες του διαδικτύου, τα σχολεία με ευρυζωνική πρόσβαση έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό σε νέες πλατφόρμες διάθεσης με τη μορφή “μέσων ροής” την επιθυμητή στιγμή. Τα ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα που στηρίζονται στα “μέσα ροής” επιφέρουν αλλαγές στη διδασκαλία εμπλέκοντας τους μαθητές σε πλούσιες αλληλεπιδραστικές μαθησιακές εμπειρίες και μετατρέποντάς τους από παθητικούς δέκτες σε ενεργούς συμμετέχοντες. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης, στοχεύει στην υποστήριξη του ψηφιακού γραμματισμού στα Οπτικοακουστικά Μέσα στο σύγχρονο σχολείο, προσφέροντας στις ομάδες των μαθητών και εκπαιδευτικών, το περιβάλλον και τα εργαλεία για να αναπτύξουν τα δικά τους οπτικοακουστικά και γενικότερα ψηφιακά έργα. Στο άρθρο παρουσιάζονται συμπεράσματα από την εξαετή εμπειρία της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 2.0 και προβληματισμοί και προτάσεις για έναν νέο ρόλο της εν μέσω των προκλήσεων που αναδύονται από τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης και διαδικτύου καθώς και από τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Αναφορές
Auckland, G. (2000). BBC Education in an Online World in Educational Television & Media Association ETmA Annual Conference 2000. Ανακτήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, 2007 από http://iet.open.ac.uk/pp/s.a.rae/
Bates, A. W. (1985). Using video in higher education Institute of Educational Technology. IET Paper on Broadcasting, No. 243.
BECTA, (2004). Digital video technologies. Ανακτήθηκε στις 5 Μάιου, 2007 από http://foi.becta.org.uk
Catch-up TV, (nd). Ανακτήθηκε στις 24 Αυγούστου, 2017 από https://tvcatchup.com/
Edmonson, K.M., Novac J.D. (1993). The Interplay of scientific epistemological views, learning strategies, and attitudes of college students. Journal of research in Science Teaching, 30(6) (547-599).
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, (nd). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://www.edutv.gr
EC, (2007). Communication on Media Literacy in the Digital Environment . Retrieved on 9 May, 2015, from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:am0004.
EC, (2010). The Digital Agenda for Europe. Retrieved on 12 January, 2016, from: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy
Energybits, (nd). Energy BITS – Young people and media for a low energy footprint (E-BITS). Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/e-bits
Fabos, B. (2001). Media in the Classroom: an Alternative History. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA.
Fisch, S. M. (2004). Children‘s learning from educational television: Sesame Street and beyond. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, 2008 από www.br-online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/ 18_2005_E/fisch.pdf
HbbTV, (nd). Hybrid Broadcast Broadband TV. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Broadcast_Broadband_TV
Jonassen, D.J. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm? Educational Technology Research and Development, 39 (3):5-14.
Κρέτσος, Λ. (2017). Γιατί η τηλεόραση παραμένει... ο βασιλιάς. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από http://www.amna.gr/home/article/180143/L-Kretsos-Giati-i-tileorasi-paramenei-o-basilias
Μάθηση 2.0, (2012). Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 από http://mathisi20.gr/.
Medeanet, (nd). Charting Media and Learning in Europé, 2011, 2012, 2013. Retrieved on 29 November, 2015 http://www.medeanet.eu/reports/.
Παπαδημητρίου, Σ. (2014). Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα (2014). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://conf2014.etwinning.gr/images/praktika/praktika.pdf
Pea, R. & Hay, K. (2002). Report to the National Science Foundation on the CILT Workshop on Digital Video Inquiry in Learning and Education. Ανακτήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου, 2004 από www.cilt.org/seedgrants/community/Pea
Final Report 2002.pdf
Perkins, D.N. (1991). What constructivism demands of the learner? Educational Technology, 31(9): 19-21.
P21, (nd). Partnership for 21st Century Learning. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου, 2017 από http://www.p21.org/
Salomon, G. (1994). Interaction of Media, Cognition, and Learning, (p. 16). Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum Associates.
Singer, J. L., & Singer, D. G. (1981). Television, imagination and aggression: A study of preschoolers. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Singer, J. L., Singer, D. G. (1998). Barney & Friends as entertainment and education: Evaluating the quality and effectiveness of a television series for preschool children. In J. K. Asamen & G. L. Berry (eds.), Research paradigms, television, and social behaviour (pp. 305-367). Thousand Oaks, CA: Sage.
Taylor, A. (1996). Education for democracy. Assimilation or emancipation for aborigina Australians. Comparative Education Review, 40(4): 426.
Τσακαρέστου, Μ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2011). Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.) 6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, PROCEEDINGS. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2011 από http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/paper/view/66 24 January 2013
Χατζηδήμου, Δ. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος A’: γενικό μέρος. Αρχική Έκδοση Μάιος 2011
Unesco, (2011). Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών - Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου, 2014 από: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971GRE.pdf
Vygotsky, L. S. & Cole, M. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
Wright, J. C., & Huston, A. C. (1981). Children's understanding of the forms of television. In H. Kelly & H. Gardner (Eds.), New directions for child development: Vol. 13. Viewing children through television (pp. 73-88). San Francisco: Jossey Bass.
Wright, JC & Huston, AC. (1995). Occupational portrayals on television: children's role schemata, career aspirations, and perceptions of reality. Department of Human Development, University of Kansas, Lawrence 66045, USA. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, 2008 από http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8556894
Wikipedia (nd). National Educational Television. Educational Television’s history. Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου από http://en.wikipedia.org/wiki/National_Educational_Television