Ο ρόλος του δασκάλου στα MOOCs


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
distance learning open learning MOOC conectivism tutor’s role
Ροζίτα Τσώνη
Πηνελόπη Γκέκα
Ευδοξία Σιόλου
Αθανάσιος Σύψας
Τζένη Παγγέ
Περίληψη
Από την παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση μέχρι την ανοικτή διαδικτυακή διδασκαλία, ο καθηγητής καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο τόσο σημαντικό όσο και η διαδικασία της μάθησης. Τα εκπαιδευτικά μοντέλα κατά καιρούς έχουν δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στον διδάσκοντα συγκλίνουν όμως όλα σε μια γενικά κοινή παραδοχή για τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας επιτυχώς το εκπαιδευτικό του έργο. Τα MOOCs (massive open online courses) χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό μοντέλο τις αρχές του κονεκτιβισμού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε πολλές περιπτώσεις η υποβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι προφανής επειδή η μαθησιακή διαδικασία συντελείται αυτόνομα και μοιάζει να εξελίσσεται ανεξέλεγκτα από τον διδάσκοντα. Σε ένα τέτοιο ανοικτό μάθημα όπου οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί, επικρατεί ένας προβληματισμός για το ποιος είναι ή και ποιος θα έπρεπε να είναι ο βαθμός εμπλοκής του καθηγητή με τους μαθητές του. Εμφανίζονται βεβαίως και οι βοηθοί (TAs) οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την διεξαγωγή του μαθήματος. Στόχος της συγκεκριμένης επισκόπησης, είναι να εξετάσει το ρόλο του δασκάλου ως εμπνευστή και διεκπεραιωτή της διαδικασίας της μάθησης, την λειτουργία των MOOCs, καθώς επίσης και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Τμήμα Β