Χαιρετισμός της Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
ICODL2021 ICODL2021
Περίληψη
Χαιρετισμός της Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Σχετικά με το συνέδριο