Η Εκπαίδευση 4.0 στα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
4η Βιομηχανική Επανάσταση Εκπαίδευση 4.0 επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κατερίνα Αραβαντινού-Φατώρου
ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ
Περίληψη

H παρούσα ερευνητική εργασία διερευνά την επίδραση της Εκπαίδευσης 4.0 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους της Εκπαίδευσης 4.0. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τέσσερις από τις παραμέτρους της Εκπαίδευσης 4.0: α) επιμόρφωση στις θεματικές που εισάγει η Εκπαίδευση 4.0, β) τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (γ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, (δ) την εξατομικευμένη διδασκαλία. Η έρευνα ήταν ποιοτική με ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Συμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γίνονται επιμορφώσεις σε σύγχρονα θέματα, αλλά δεν καλύπτουν όλους τους τομείς, οι ψηφιακές τεχνολογίες ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται, η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αφορά κυρίως εργαστηριακά μαθήματα, κάποιες φορές καινοτόμους τεχνικές και σπάνια συνεργατικότητα και ομαδική εργασία, ενώ η εξατομικευμένη διδασκαλία απουσιάζει παντελώς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Η Σοφία Καλογρίδη σπούδασε αρχικά Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια Παιδαγωγικά, εκπονώντας διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Εργάστηκε ως Εκπαιδευτικός ΠΕ από το 1985 σε δημοτικά σχολεία του Ν. Αττικής. Από το 2003 είναι Σχολική Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σήμερα είναι Σχολική Σύμβουλος στην 7η Εκπαιδευτική Περιφέρεια ΠΕ Αττικής. Έχει αναπτύξει πλούσιο επιμορφωτικό έργο σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), όπου εκλέχθηκε δύο φορές αιρετό μέλος των διοικήσεων (Γ΄ Αθήνας και Λαμίας). Σήμερα είναι Υποδιευθύντρια στο 1ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας. Το 2011 εργάστηκε ως συντονίστρια των επιμορφωτών – επιμορφωτών των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εμπειρογνώμονας εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών για την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το 2004 εργάζεται παράλληλα ως Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι, επίσης, πιστοποιημένη επιμορφώτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΚΕΠΙΣ), αξιολογήτρια προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και αξιολογήτρια στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μάθηση (ανηλίκων και ενηλίκων), τις καινοτόμους μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Έχει πάρει μέρος σε αρκετά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε εκπαιδευτικά βιβλία και περιοδικά.