Έκδοση Πρακτικών 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

2022-01-22

Αγαπητοί αναγνώστες & συγγραφείς,

Τα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τίτλο «Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εποχή της Πανδημίας: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές» μόλις δημοσιεύθηκαν σε 9 τόμους στη διεύθυνση:

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/issue/archive

Στον ιστότοπο του περιοδικού μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των άρθρων ή/και τεκμηρίων που σας ενδιαφέρουν.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας και το συνεχές ενδιαφέρον.