Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών των προσκεκλημένων ομιλητών και των στρογγυλών τραπεζιών

2021-11-15

Τα ερωτήματα που θα υποβληθούν εγκαίρως θα δοθούν στους ομιλητές/τριες, ώστε να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομιλητών.

Τα ερωτήματα που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα ομαδοποιούνται και θα τεθούν από τους υπεύθυνους διαχείρισης των ερωτήσεων εναλλάξ με προφορικά ερωτήματα από αυτούς που παρακολουθούν στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

Όλα τα ερωτήματα θα δοθούν στους ομιλητές ώστε, αν κάποια δεν πρόλαβαν να τεθούν και εφόσον το επιθυμούν, να σας απαντήσουν στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει στο Κλείσιμο του Συνεδρίου το απόγευμα της Κυριακής.

 

Φόρμα συμμετοχής για ερωτήσεις:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD2TDWPOQQH3EXP6N61-jVnLcWcHqLun7tQ43VyehgCIZx_w/viewform