Παράταση υποβολών στο 12o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2023

2023-08-20

Τα άρθρα στο 12o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023.