Ο χώρος ως μέσο δημιουργικής μάθησης


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χώρος ευέλικτος χώρος δημιουργική μάθηση εκπαιδευτική διαδικασία ελευθερία κίνησης και έκφραση
Πολυάννα Παρασκευά (Polyanna Paraskeva)
Περίληψη

Η μάθηση δεν είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Ο χώρος είναι καθοριστικός για την εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, αν ο παιδαγωγός είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει δημιουργικές διαδικασίες.

Σε ένα σκληρά δομημένο αστικό περιβάλλον, ο χώρος εκπαίδευσης οφείλει να προσφέρει άνεση στο παιδί, να του δίνει την ελευθερία κίνησης και έκφρασης, την δυνατότητα επιλογής και ελεύθερης βούλησης, την αίσθηση της ανακάλυψης, της έκπληξης και του απρόοπτου. Να εφοδιάζει το παιδί με μια ποικιλία ερεθισμάτων, να το φέρνει σε επαφή με την φύση, να του επιτρέπει να εκτονώνεται σωματικά και πνευματικά, ώστε να διερευνά τις δεξιοτεχνίες του, να αυτονομείται και να κερδίζει μόνο του τη γνώση.

Ένα ευέλικτο περιβάλλον μπορεί να μετασχηματίζεται, να γίνεται ένας χώρος μεταμορφώσεων, να δημιουργεί διαφορετικές ενότητες δημιουργικής έκφρασης και να προσφέρει δυνατότητα κοινωνικοποίησης ή ενίοτε απομόνωσης.

Η αρχιτεκτονική καλείται να δώσει απαντήσεις για την σχέση του παιδιού με το περιβάλλον του. Ο ενήλικας που σχεδιάζει για την παιδική ηλικία, ανασύρει μνήμες, βιώματα και κάποιες φορές ταυτίζεται με το παιδί προσπαθώντας να καλύψει το λευκό χαρτί με τα πρώτα σκαριφήματα.

Κατά την διάρκεια της εισήγησης, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις παραπάνω αρχές με παραδείγματα υλοποιημένων έργων του γραφείου «Πολυάννα Παρασκευά και Συνεργάτες».
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή