Επικοινωνία

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 54124

 

School of Architecture

Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering

Thessaloniki, 54124 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κυριακή Τσουκαλά (Kyriaki Tsoukala)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κυριακή Τσουκαλά (Kyriaki Tsoukala)