Συντακτική ομάδα

Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίου

Κυριακή Τσουκαλά (Kyriaki Tsoukala), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Δημήτρης Γερμανός (Dimitris Germanos), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Greece

Αλεξάνδρα Γεωργίου Γκλούμπου (Alexandra Gkloumpou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Greece

Γαρυφαλλιά Χαράλαμπου Κατσαβουνίδου (Garyfallia Katsavounidou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Greece

Παρασκευή Ηλία Παντελιάδου (Paraskevi Panteliadou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Greece

Πάρια Ιωάννη Τόμπρου (Paria Tomprou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα