Αρχιτεκτονική για παιδιά, με το βλέμμα στο μέλλον ή ThinkBig!


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
architecture4kids αρχιτεκτονική βιωσιμότητα συμμετοχικότητα
Φιλίτσα Δασκαλάκη (Filitsa Daskalaki)
Πηνελόπη Κουβαρά (Penelope Kouvara)
Περίληψη

Ορίζοντας την αρχιτεκτονική σαν μια έκφραση κουλτούρας που συνενώνει επιστήμη και τέχνη, την βλέπουμε να εξελίσσεται σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες. Η αρχιτεκτονική είναι μια δυναμική διαδικασία που μας αφορά όλους, όμως η γενική εκπαίδευση δεν στοχεύει στην κατανόηση του κοινού αστικού οικοσυστήματος.
Το πρόγραμμα architecture4kids,http://architecture4kids.com/el/, απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού,με σκοπό τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με γενικές έννοιες σχεδιασμού (planning), σχεδιασμού (design) και να αρχίσουν να διαμορφώνουν το απαραίτητο αισθητικό κριτήριο. Η εισαγωγή εννοιών όπως η βιωσιμότητα των πόλεων και της αρχιτεκτονικής θέτει τις βάσεις για ουσιαστικές βελτιώσεις στο περιβάλλον στο παρόν και μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον.
 Τα παιδιά μαθαίνουν ότι οι πόλεις είναι αξιοθαύμαστα και εύπλαστα περιβάλλοντα, στα οποία συμμετέχουμε όλοι αφήνοντας τη σφραγίδα μας, για να εξελιχθούν σε δημιουργικούς και συνειδητοποιημένους πολίτες και να μπορέσουν να διαμορφώσουν φιλικές προς τον άνθρωπο πόλεις, που θα τις αγαπούν και θα τις σέβονται εξίσου με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι και η αρχιτεκτονική. Η τέχνη να φτιάχνουμε τον κόσμο μας, όπου οι γνώσεις και η τεχνολογία δεν μας περιορίζουν, αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζουμε την φαντασία σε πραγματικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Φιλίτσα Δασκαλάκη (Filitsa Daskalaki)

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πηνελόπη Κουβαρά (Penelope Kouvara)
Εικαστικός