«Βλέμμα στην πόλη»: ένα τοπικό δίκτυο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
δίκτυο δημόσιος χώρος υπαίθρια γλυπτά δραστηριότητες αλληλεπίδραση συστημική προσέγγιση
Μαρία Δημοπούλου (Maria Dimopoulou)
Καλλιόπη Κύρδη (Kalliopi Kyrdi)
Περίληψη

Οι υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ίδρυσαν το 2011 και υποστηρίζουν μέχρι σήμερα τοπικό σχολικό δίκτυο με θέμα τη σχέση του παιδιού με την πόλη και τον δημόσιο χώρο. Βασικές αρχές του Δικτύου είναι:

  • η καλλιέργεια του «βλέμματος» των παιδιών, για μια ερευνητική προσέγγιση της γειτονιάς τους και του δημόσιου χώρου
  • η συνειδητοποίηση ότι η πόλη είναι ζωντανός, εξελισσόμενος οργανισμός
  • η δημιουργική οικειοποίηση της πόλης μέσα από καταγραφές, μαρτυρίες, λογοτεχνία, ντοκουμέντα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • η ενδυνάμωση των παιδιών να συνομιλήσουν για τις δικές τους επιλογές και προσδοκίες
  • η ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν στην κοινότητα και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών
  • η κατανόηση της πόλης ως τόπου συνάντησης πολιτισμών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη.

Οι προσεγγίσεις αναπτύσσονται προς πολλές κατευθύνσεις: η αυλή ως δημόσιος χώρος και χώρος κοινωνικής συνεύρεσης, σχολικά κτίρια, τοπόσημα, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους, ο δημόσιος χώρος και η σχέση του με την έννοια της Δημοκρατίας, υπαίθρια γλυπτά της πόλης, η εξέλιξη του αττικού τοπίου και παρεμβάσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα, ανάγνωση της πόλης μέσα από τους ανθρώπους που την κατοικούν. Οι μαθητές σχεδιάζουν και αποτυπώνουν περιβαλλοντικές-πολιτιστικές διαδρομές, αξιολογούν δημόσιους χώρους και κάνουν προτάσεις για την αναβάθμισή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρία Δημοπούλου (Maria Dimopoulou)

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Καλλιόπη Κύρδη (Kalliopi Kyrdi)

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων,

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Αναφορές
Δημοπούλου, M., Κύρδη, K. και Σβορώνου Ε. (2017). Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία: Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Τεχνόπολις Δ.Α. και ΠΙΟΠ (Υπό έκδοση).
Μίχα, Ε. (2017). Mε αφορμή τους Διαλόγους. Tα παιδιά και η πόλη στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο Ε. Ακύλα, Ε. Ζάχου, Ν. Βάιου και Ε. Μίχα. Οι γειτονιές μας. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσα από τέσσερις διαλόγους. σ. 72-79. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας.
Σχίζα, Κ. (2006). Η συστημική σκέψη στην Π.Ε. Ένα ζητούμενο, δύο επιλογές. Στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17/12/2006. Διαθέσιμο στο: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/yliko/sppe2/oral/PDFs/663-672_oral.pdf
(Ανακτήθηκε: 17/3/2017).
Σχίζα, Κ. (2008). Συστημική σκέψη και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα: Δαρδανός.
Τσεβρένη, Ι. (2009). Η ανάγκη για μία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δράση. Στο Θ. Μαρδίρης (υπεύθυνος έκδοσης), Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. τ. 42. Θεσσαλονίκη.
Τσεβρένη, Ι. (2008). Η πόλη μέσα από τα μάτια των παιδιών. Προσεγγίζοντας το συμμετοχικό σχεδιασμό του χώρου μέσα από μια εναλλακτική θεώρηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα: ΕΜΠ.
Τσεβρένη, Ι. (2009). Η ανάγκη για μία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δράση. Στο Θ. Μαρδίρης (υπεύθυνος έκδοσης), Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. τ. 42. Θεσσαλονίκη.
Jensen, B. (2004). Environmental and health education viewed from an action-oriented perspective: a case from Denmark. Στο Journal of Curriculum Studies 36(4): 405-425.
Kalantzis, M. and B. Cope (2004). Designs for Learning. Στο e-Learning 1(1): 38-92.
Kalantzis, M. and Cope B. (2006). The Learning by Design Guide. Melbourne: Common Ground.
Kilpatrick, S., Barrett, M., και Jones T. (2003). Defining learning communities. International Education Research Conference AARE –NZARE. Available at: www.aare.edu.au/03pap/jon03441.pdf. (Retrieved: 27/3/2016)
McCormick, R., Fox, Α., Carmichael, P. και R. Procter (2011). Researching and Understanding Educational Networks. London/NewYork: Routledge.
Watkins, K. E. και Marsick V. J. (1999). Schools as learning communities: Sculpting the learning community: New forms of working and organizing. Στο National Association of Secondary School Principals, NASSP Bulletin 83(604): 78-87.