Ερευνώντας το ενεργειακό όφελος άυλων χωρικών ποιοτήτων. Η εναλλακτική πρόταση της Αρχιτεκτονικής Ενεργειακής Αναβάθμισης (Α.Ε.Α.), στις τυπικές πρακτικές της Ενεργειακής Αναβάθμισης


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αρχιτεκτονική ενεργειακή αναβάθμιση αρχιτεκτονική σχολείων ενεργειακή συμπεριφορά μικρο-περιβάλλον χωρικές ποιότητες παιδαγωγικές αξίες βιοκλιματικά οφέλη εξοικονόμηση ενέργειας συμβιωτικές στρατηγικές
Ευτυχία Ηλιοπούλου (Eftychia Eliopoulou)
Περίληψη

Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί αντικείμενο κυρίαρχου προβληματισμού οδηγώντας σε πλήθος θεσμικών μέτρων και στρατηγικών. Επίσης έχει επικρατήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτισμένου περιβάλλοντος να αντιμετωπίζει κατά κανόνα τα κτίρια ως μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι ως μέρος ενός μικρο-κλιματικού περιβάλλοντος και ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αρχιτεκτονικές αξίες που ενυπάρχουν στον εξεταζόμενο χώρο και χωρικές ποικιλίες που έως τώρα διαμόρφωσαν τον δομημένο χώρο, αποδυναμώνονται. Ανάλογα ατονεί και ο συμμετοχικός ρόλος του αρχιτέκτονα στην διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς κρίνεται ως μη επιστημονικά επαρκής να διαχειριστεί την τεχνική φύση των επεμβάσεων.

Η προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Ενεργειακή Αναβάθμιση (Α.Ε.Α.) αναγνωρίζοντας στην γενικευμένη τάση της ενεργειακής αναβάθμισης, μια ευκαιρία για ευρύτερη αναζωογόνηση του εξεταζόμενου χώρου και του μικρο-περιβάλλοντός του, αντιπροτείνει μια προσέγγιση, όπου επιδιώκεται πρωτίστως η αποσαφήνιση και η ενίσχυση εκείνων των αρχιτεκτονικών συντελεστών του εξεταζόμενου κτίσματος που την επιτυγχάνουν.

Ειδικά η κατηγορία των σχολείων αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος και εφαρμογής της Α.Ε.Α. Προσφέρει παραμέτρους που μπορούν να τροφοδοτήσουν την εναλλακτική προσέγγισή της όπως η μεθόδευση μιας αμφίδρομης σχέσης και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας της Αρχιτεκτονικής Σκέψης με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Η εισήγηση στοχεύει να τις παρουσιάσει με παραδείγματα και να προτείνει τρόπους ενσωμάτωσής τους στις τελικές προτάσεις-παρεμβάσεις της Α.Ε.Α. του σχολικού συγκροτήματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Αναφορές
Ελληνικός Νόμος 4122/2013. Διαθέσιμο στο: https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-42-2013-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html. (Ανακτήθηκε: 19/2/2013).
Ενεργειακό Χειμερινό Πακέτο. Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf (Ανακτήθηκε: 16/2/2016).
Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 31/2010. Διαθέσιμο στο:
Barbour, A. C. (1999). The impact of playground design on the play behaviors of children with differing levels of physical competence. Στο Early Child Res Q 14: 75-98.
Buildings Performance Institute Europe (BPIE) report. (2011). Europe’s buildings under the microscope. Available at: http://bpie.eu/publication/europes-buildings-under-the-microscope/. (Retrieved: 10/5/16).
Dascalaki, E. G., Sempetzoglou, V. G. (2011). Energy performance and indoor environmental quality in Hellenic schools. Στο Energy and Buildings 43: 718-727.
Dimoudi, Α. και Kostarela, P. (2009). Energy monitoring and conservation potential in school buildings in the C climatic zone of Greece. Στο Renewable Energy 34: 289-296
Gaglia, Α. G., Balaras, C. A., Mirasgedis, S., Georgopoulou, E., Sarafidis, Y., Lalas, D. P. (2007). Empirical assessment of the Hellenic non-residential building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings. Στο Energy Conversion and Management 48 (4): 1160-1175.
Fjortoft, I. και Sageie, J. (2000) The natural environment as a playground for children: landscape description and analysis of a natural playscape. Στο Landscape and Urban Planning 48: 83-97.
Grosvenor, I., Lawn, M., και Rousmaniere, K. (1999). Silences and image: The social history of the classroom. New York. Peter Lang Inc.: International Academic Publishers.
Heschong-Mahone Group. (2001). Daylighting in schools: An investigation into the relationship between daylighting and human performance. Re-Analysis Report, Daylighting in Schools, for the California Energy Commission. Available at: https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/shared/edusafety/training/pec/daylight/SchoolsCondensed820.pdf. Fair Oaks, CA: New Buildings Institute.
Ma, Z., Cooper, P., Daly, D., Ledo, L., 2012. Existing building retrofits: Methodology and state-of-the-art. Στο Energy and Buildings 55: 889-902.
Malone K, Tranter PJ. (2003). School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities. Στο Environmental Education Research 9: 283-303.
Patargias, A. (2007). Investigating and analysing the energy and environmental performance of an experimental green roof system installed in a nursery school building in Athens, Greece. Στο Energy and Building 32: 1781-1788.
Raywid, M. A. (1999). Current literature on small schools. Charleston, WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED425049.pdf (Retrieved: 1/1/1999)
Irulegia, O., Pardo, R., Serra, A., Salmerón, J. M., Vega, R. (2017). Retrofit strategies towards Net Zero Energy Educational Buildings: A case study αt the University of the Basque Country. Στο Energy and Buildings 144: 387-400.
Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. New York: John Wiley & Sons.
Santamouris, Μ., Balaras, C. A., Dascalaki, E., Argiriou, A., Gaglia, A. (1994, June). Energy consumption and the potential for energy conservation in school buildings in Hellas. Στο Energy 19(6): 653-660.
Stockard, J., και Mayberry, M. (1992). Effective educational environments. California: Corwin Press.