Σχεδιασμός ενός καινοτόμου μοντέλου σχολικού περιβάλλοντος


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Καινοτόμο Βιοκλιματικό Σχολείο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας μοντέλο σχολικού περιβάλλοντος σχολείο αγκαλιά επαφή με φύση
Θεοδώρα Κυριαφίνη (Theodora Kyriafini
Φωτεινή Λυμπεριάδου (Fotini Lymperiadou)
Περίληψη

Μέσα από το παράδειγμα του ‘Καινοτόμου Βιοκλιματικού Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης’ (1ο βραβείο διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού UIA, International Union of Architects / ΟΣΚ, το οποίο είναι υπό υλοποίηση), αναλύονται οι συνιστώσες του ‘κτιστού’ περιβάλλοντος που επιδρούν ευεργετικά στην ψυχή του παιδιού και μπορούν να εφαρμοστούν ως πρότυπο.

Το σχολείο ως μεγάλη αγκαλιά οργανώνεται γύρω από περίκλειστες αυλές, με στοές περιφερειακά. Οι αυλές δίνουν την αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας υποστηρίζοντας την ομαδικότητα και το παιχνίδι. Αντίστοιχες αγκαλιές μέσα στις τάξεις ενισχύουν τη δημιουργία.

Τα κτίρια έχουν μικρή, παιδοκεντρική κλίμακα όγκων προσεγγίζοντας την αντίληψη των παιδιών ηλικιακά.

Η επαφή με τη φύση παίζει καταλυτικό ρόλο στην υγιή ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από ποικιλία υλικών, του στοιχείου του νερού και της φύτευσης δίνονται ευκαιρίες εξερεύνησης.

Ευέλικτοι χώροι δίνουν δυνατότητα για εξατομικευμένη μάθηση, συνεργασία τάξεων και διδασκαλία στην ύπαιθρο.

Οι χώροι επιτρέπουν την οικειοποίηση από τους μαθητές, στοχεύοντας στη βιωματική μάθηση.

Το σχολείο αποτελεί τόπο ενεργοποίησης της αγάπης για το περιβάλλον. Ο βιοκλιματικός και οικολογικός σχεδιασμός του, ως ζωντανό παράδειγμα αειφορίας, προσφέρει στα παιδιά βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Σκοπός είναι οι χώροι του σχολείου να προάγουν την χαρά της παρούσας στιγμής και τα παιδιά να τους νιώθουν ‘δικούς τους’.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Βιογραφικά Συγγραφέων
Θεοδώρα Κυριαφίνη (Theodora Kyriafini
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Φωτεινή Λυμπεριάδου (Fotini Lymperiadou)
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αναφορές
Αριστοτέλης (2015). 385-322 π.Χ. Φυσικά. Μτφρ. Β. Κάλφας, επιμ. Β. Κάλφας, Α. Μπουκαλά. Αθήνα: Νήσος.
Ζιώγου - Καραστεργίου, Σ. (1996). Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι, Ανθολογία Κειμένων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Πλάτων (2006). Πολιτεία. Μτφρ. Θ. Μαυρόπουλος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
Πλάτων (1992). Νόμοι, 1ος και 2ος τόμος. Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. Αθήνα: Κάκτος.
Σακορράφου, Δ. (1957). Πλάτωνος Κοινωνιολογικαί και Παιδαγωγικαί αρχαί. Χανιά: Πετράκη.
Σατώ, Ζ. (1983). Οι μεγάλοι παιδαγωγοί. Από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη ως τον Τζων Ντιούι και τη Μαρία Μοντεσσόρι. Μτφρ. Κ. Κίτσου. Αθήνα: Γλάρος.
Carlgren, F. και Klingborg, A. (2016). Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners. Stuttgart: Freies Geistesleben.
Freire, P. (2016). Pedagogy of the Heart (Bloomsbury Revelations). London: Bloomsbury.
Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. και Seider, S. (2012). Character Compass: How Powerful School Culture Can Point Students Toward Success. Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
Lowry, C.A.; Hollis, J. H.; De Vries, A.; Pan, B.; Brunet, L. R.; Hunt, J. R. F.; Paton, J. F. R.; Van Kampen, E.; Knight, D. M.; Evans, A. K.; Rook, G. A.; Lightman, S. L. (2007). Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior. Στο Neuroscience 146 (2): 756–72.
Montessori, M. (1982). The Secret of Childhood. New York: Ballantine Books, Random House Publishing Group.
Montessori, M. (1986). The Discovery of the Child. Delhi: Aakar Booksclassics.
Neil, A. S. Lamp. A. και Realhead, Z. (επιμ.) (1992). Summerhill School: A New View of Childhood. Summerhill: Penguin Books.
Ober, C., Sinatra, S. και Zucker, M. (2010). Earthing: The Most Important Health Discovery Ever? Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, Inc.
Piaget, J. και Inhelder, B. (1997). The Child’s Conception of Space. London and New York: Routledge.
Rudolph, S. (2011). Zur Geschichte der Eurythmie: Rudolf Steiner und die Architektur der frühen Unterrichtsräume. Kontext, Kunst, Vemittlung, Kulturelle Bildung. Antwerben: Tectum.
Shetreat – Klein, M. (2016). The Dirt Cure. Healthy Food, Healthy Gut, Happy Child Kindle Edition. New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi: Atria Books.
Steiner, R. (1996). The Education of the Child and Early Lectures on Education. Berlin: Foundations of Waldorf Education.
Wells, H. G. (2016). The Story of a Great Schoolmaster. Being a Plain Account of Life and Ideas of Sanderson of Oundle (1924). A Biography of Frederick William Sanderson. London: Non-Fiction.