Προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας Παρουσίαση παιδικών βιωματικών δράσεων: Η πόλη ως αντίληψη και ως δημιούργημα της παιδικής ηλικίας


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
μακέτα παιδί αρχιτεκτονική χώρος βιωματική παιδική δράση παιχνίδι αστικό περιβάλλον αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο σκαρίφημα διάλογος πόλη χειροτεχνίες / κατασκευές πολυτροπικός προσέγγιση φαντασίωση βίωμα χαρτί κουτί ζωγραφική όψη
Δέσποινα Βανιώτη (Despina Vanioti)
http://orcid.org/0000-0002-8617-8410
Ειρήνη Κρασάκη (Eirini Krasaki)
http://orcid.org/0000-0002-6455-2854
Περίληψη

Στο πλαίσιο κύκλου παιδικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διοργάνωσε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2016 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, πραγματοποιήσαμε δύο όμοιες ομαδικές δράσεις διάρκειας 5 ωρών η καθεμία με θέμα «Πολυχρωμοχαρτούπολη – Εργαστήρι για μικρούς αρχιτέκτονες». Οι δράσεις απευθύνθηκαν σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, χαρακτηρίστηκαν από εκτεταμένη συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών ηλικίας από 5 έως 10 ετών και φιλοξενήθηκαν στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο του παιδικού τμήματος της δανειστικής Βιβλιοθήκης.

Σκοπό των δράσεων αποτέλεσε η πρόθεση δοκιμής στην πράξη του εκπαιδευτικού πλάνου σχολικής δραστηριότητας με θέμα «Η Αρχιτεκτονική πάει Σχολείο!» που εκπονήθηκε ως μέρος ευρύτερης εργασίας με τίτλο «Η παιδοκεντρική αντίληψη και η εφαρμογή της στο σύγχρονο σχολείο» του μαθήματος της Αγωγής του Παιδιού κατά τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης στο Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης (2013-2014).

Οι στόχοι που εξαρχής τέθηκαν, πέραν της δημιουργικής απασχόλησης και μάθησης με κέφι, ήταν οι εξής:

  • Η προσέγγιση και κατανόηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της γνωριμίας με το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και το αρχιτεκτονικό σκαρίφημα       
  • Η παρακίνηση σε διάλογο προκειμένου να αναζητηθούν και να εντοπιστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της πόλης με την οποία συμβιώνουμε  
  • Η περιγραφή της φανταστικής ιδανικής πόλης – αισθητικές και συναισθηματικές παιδικές προσεγγίσεις
  • Η ομαδική δράση με σκοπό τη δημιουργία σε μακέτα της φανταστικής πόλης των παιδιών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δέσποινα Βανιώτη (Despina Vanioti)

MΑ, Αρχιτέκτονων ΑΠΘ

Ειρήνη Κρασάκη (Eirini Krasaki)

MΑ, MRes, Αρχιτέκτων UΕL

Αναφορές
Picasso, P. (2002). Σκέψεις για την τέχνη. Επιμ. Χ. Σακελλίου και Α. Σταθοπούλου, μτφρ. Α. Δημητριάδη. Αθήνα: Printa.
Βακαλό, Ε. (1988). Οπτική Σύνταξη: Λειτουργία και παραγωγή μορφών. Αθήνα: Νεφέλη.
Πικιώνης, Δ. (1935). Συναισθηματική τοπιογραφία. Αθήνα: Περιοδική Έντυπη Έκδοση «Τρίτο Μάτι».
Carlson, N. R. και Heth, C. D. (2010). Psychology the Science of Behavior. Ontario, CA: Pearson Education.
Chawla, L. (1992). Childhood Place Attachments. Στο I. Altman, και S. M. Low (επιμ.), Place Attachment. New York: Plenum Press.
Christensen, P. (2003). Place, space and knowledge: children in the village and the city. Στο P. Christensen και M. O'Brien (επιμ.), Children in the City: home. neighbourhood and community. London: Routledge Falmer.
Cobb, E. (1969). The ecology of imagination in childhood. Στο P. Shepard και D. McKinley (επιμ.), The Subversive Science: Essays toward an Ecology of Man. Boston: Houghton Mifflin.
Erskine, P. και Mattingly, R. (1998). Drum Perspective, Milwaukee: Hal Leonard Corporation.
Kahn, P. H. (2002). Children's Affiliations with Nature: Structure, Development, and the Problem of Environmental Generational Amnesia. Στο P. H. Kahn και S. Kellert (επιμ.), Children and Nature. Cambridge: The MIT Press.
Ladd, G. W. και Coleman, C. C. (1993). Young Children's Peer Relatioships: Forms, Features and Functions. Στο B. Spodek (επιμ.), Handbook of Research on the Education of Young Children. New York: Macmillan Publishing.
Moore, R. C. και Young, D. (1978). Childhood Outdoors: Toward a Social Ecology of the Landscape. Στο I. Altman και J. F. Wohlwill (επιμ.), Children and the Environment. New York: Plenum Press.
Olds, A. R. (1987). Designing Settings for Infants and Toddlers. Στο C. S Weinstein και T. G. David (επιμ.), Spaces for Children: The Built Environment and Child Development, σ. 117-138. New York: Plenum Press.
Prescott, E. (1987). The physical environment and cognitive development in child-care centers. Στο C. S Weinstein και T. G. David (επιμ.), Spaces for Children: The Built Environment and Child Development. New York: Plenum Press.
Sebba, R. (1994). Girls and boys and the physical environment: Historical perspective, Στο A. Altman και A. Churchman (επιμ.), Women and the Environment. London: Plenum Press.
Smith, B. (1988) (επιμ.). Foundations of Gestalt Theory. Munich: Philosophia Verlag.
Wapner, S. και Demick, J. (2000). Assumptions, Methods, and Research Problems of the Holistic, Developmental, Systems-oriented Perspective. Στο S.Wapner, J. Demick, T. Yamamoto, και H. Minami (επιμ.), Theoretical Perspectives in Environment-Behavior. Research Underlying Assumptions, Research, and Methodologies. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.